Svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje nasilje nad starejšimi kot enkratno ali ponavljajoče se dejanje, ki se lahko pojavi v vsakem zaupnem razmerju, povzroči pa veliko škodo ali stisko starejše osebe. Starejši namreč velikokrat ostanejo neslišani, nasilje nad njimi pa ...

Zahtevamo dober zakon o dolgotrajni oskrbi

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Amnesty International Slovenija, Mirovni inštitut, Socialna zbornica Slovenije, Srebrna nit – združenje za dostojno starost, združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih ...

Peticija za ureditev stanja na področju skrbi za starejše

Navkljub zagotovilom odločevalcev, da se starejšim namenja posebna pozornost ter da je dostojno inkakovostno življenje v starosti njihova prednostna naloga, so konkretni in učinkoviti ukrepi na tem področju redki. Domovi za starejše so epidemijo pričakali povsem zasedeni in ...

Skupaj pokažimo, da imamo dovolj!

Navkljub zagotovilom odločevalcev, da se starejšim namenja posebna pozornost ter da je dostojno in kakovostno življenje v starosti njihova prednostna naloga, so konkretni in učinkoviti ukrepi na tem področju redki. Domovi za starejše so epidemijo pričakali povsem zasedeni in ...