Strokovno srečanje aktiva finančno računovodskih služb – DUSO 2022

Aktiv vodij finančno računovodskih služb pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Saop d.o.o. vas vljudno vabita na dogodek za zaposlene v finančno računovodskih službah, ki se bo odvil 19. in 20. maja 2022 v Moravskih Toplicah. Gre za dogodek DUSO 2022, ki ga Saop d.o.o. ...

Podpora stavkovnim zahtevam v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Skupnost podpira stavkovno zahtevo za sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu v skladu s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije iz leta 2018. Ob tem izpostavlja, da so veljavni standardi in normativi povsem ...

Stališče Skupnosti o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Pred uvedbo zakona bo treba pripraviti popravke drugih zakonov ter manjkajoče podzakonske akte in pravilnike, saj bodo šele ti uporabnikom lahko zagotovili, da bodo dejansko prejeli vse storitve, ki jih potrebujejo, in to v trenutku, ko jih potrebujejo. Skupnost prav tako predlaga, da ...

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je treba bistveno dopolniti

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi po oceni Skupnosti ne prinaša nujno potrebnih rešitev, ki bi celostno naslovile potrebe uporabnikov in izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe. Iskanje ključnih rešitev prelaga v podzakonske akte in druge zakone, ki niso pripravljeni, ter celo na ...

1. oktober – mednarodni dan starejših

Hkrati je aktualna kriza še izostrila številne druge pomanjkljivosti na področju skrbi za starejše v Sloveniji, od nezadostnih vlaganj v namestitvene zmogljivosti, kadrovske krize v domovih za starejše, zastarelih kadrovskih standardov in normativov, ki niso sledili spremenjenim ...

Zapri