Pregled prošenj in prostih mest

  • Pregled prošenj in prostih mest v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih lahko najdete na tej povezavi (PDF datoteka).
  • Socialni delavci zavodov si lahko oddane prošnje za vaš zavod ogledate na tej povezavi.
Zapri