Denis Sahernik, sekretar

01 520 80 00

denis.sahernik@ssz-slo.si

Liljana Kropivšek, strokovna sodelavka

01 520 80 07

liljana.kropivsek@ssz-slo.si

Urška Alič Koren, strokovna sodelavka

01 520 8004

urska.alic@ssz-slo.si

Nina Zabret, strokovna sodelavka

01 520 80 00

nina.zabret@ssz-slo.si

Benjamin Penič, strokovni sodelavec

01 520 80 08

benjamin.penic@ssz-slo.si

Zapri