Zdravstvena politika pozabila na starejše

»Že več let zahtevamo sprejetje in postopno uveljavitev novih kadrovskih normativov, saj nam po ugotovitvah stroke v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih manjka približno 3600 delavcev za varno in kakovostno izvajanje zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije. ...

Vez(enine) skupnosti – odprimo prostore, povežimo skupnost

S projektom želimo opozoriti na pomembnost skupnosti za dobrobit posameznika in vlogo prostorov pri omogočanju tvorjenja skupnosti ter vzajemne skrbi. Za vzpostavitev vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe bodo prav toliko kot dostopne javne socialno varstvene storitve in ...

Kadrovska kriza zapira vrata domov za starejše

»Že dlje časa opozarjamo na zaostrovanje kadrovske krize v domovih za starejše, saj ti kljub ponavljanju razpisov ne morejo dobiti delavcev, ki so nujni za njihovo delovanje. Posamezni domovi so zaradi pomanjkanja delavcev že morali postopoma zmanjševati namestitvene zmogljivosti z ...

Pojasnilo o izračunih o upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe

Besedilo sprejetega Zakona o dolgotrajni oskrbi namreč v poglavju Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna sredstva predvideva ceno storitve dolgotrajne oskrbe v višini 17 EUR na uro. Ob upoštevanju te cene in predvidenih izplačil za storitve ...

ZA novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi

1) Novela Zakona o dolgotrajni oskrbi ne ukinja dolgotrajne oskrbe Novela Zakona o dolgotrajni oskrbi prinaša izključno zamik izvajanja zakona na področju dolgotrajne oskrbe v instituciji in na področju oskrbovalcev družinskih članov, s čimer zagotavlja leto dni časa za sprejem ...

Zapri