Stanovalci v domovih za starejše vse težje do družinskega zdravnika

»S pomanjkanjem družinskih zdravnikov se domovi za starejše soočajo že več let, a v zadnjem obdobju se je stanje marsikje tako zaostrilo, da že lahko ogroža kakovost zdravstvene oskrbe in tudi zdravje stanovalcev. V Skupnosti namreč vse pogosteje prejemamo obvestila članov, da ...

Svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

Svetovna zdravstvena organizacija zlorabo starejših oziroma nasilje nad starejšimi opredeljuje kot enkratno ali ponavljajoče se dejanje, ki se lahko pojavi v vsakem zaupnem razmerju, ob tem pa povzroči veliko škodo oziroma stisko starejše osebe. Gre za kršenje človekovih pravic in ...

Strokovno srečanje aktiva finančno računovodskih služb – DUSO 2022

Aktiv vodij finančno računovodskih služb pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Saop d.o.o. vas vljudno vabita na dogodek za zaposlene v finančno računovodskih službah, ki se bo odvil 19. in 20. maja 2022 v Moravskih Toplicah. Gre za dogodek DUSO 2022, ki ga Saop d.o.o. ...

Podpora stavkovnim zahtevam v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Skupnost podpira stavkovno zahtevo za sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu v skladu s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije iz leta 2018. Ob tem izpostavlja, da so veljavni standardi in normativi povsem ...

Stališče Skupnosti o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Pred uvedbo zakona bo treba pripraviti popravke drugih zakonov ter manjkajoče podzakonske akte in pravilnike, saj bodo šele ti uporabnikom lahko zagotovili, da bodo dejansko prejeli vse storitve, ki jih potrebujejo, in to v trenutku, ko jih potrebujejo. Skupnost prav tako predlaga, da ...

Zapri