Stališče Skupnosti o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Pred uvedbo zakona bo treba pripraviti popravke drugih zakonov ter manjkajoče podzakonske akte in pravilnike, saj bodo šele ti uporabnikom lahko zagotovili, da bodo dejansko prejeli vse storitve, ki jih potrebujejo, in to v trenutku, ko jih potrebujejo. Skupnost prav tako predlaga, da ...

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je treba bistveno dopolniti

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi po oceni Skupnosti ne prinaša nujno potrebnih rešitev, ki bi celostno naslovile potrebe uporabnikov in izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe. Iskanje ključnih rešitev prelaga v podzakonske akte in druge zakone, ki niso pripravljeni, ter celo na ...

1. oktober – mednarodni dan starejših

Hkrati je aktualna kriza še izostrila številne druge pomanjkljivosti na področju skrbi za starejše v Sloveniji, od nezadostnih vlaganj v namestitvene zmogljivosti, kadrovske krize v domovih za starejše, zastarelih kadrovskih standardov in normativov, ki niso sledili spremenjenim ...

29. letne športne igre članov Skupnosti

Skupnost socialnih zavodov Slovenije in njeni člani so v tednu med 13. in 19. septembrom 2021 organizirali že 29. športne igre zaposlenih v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle. V lanskem letu je bila prireditev odpovedana, letošnje igre pa so potekale prilagojeno, in ...