Kadrovska kriza zapira vrata domov za starejše

»Že dlje časa opozarjamo na zaostrovanje kadrovske krize v domovih za starejše, saj ti kljub ponavljanju razpisov ne morejo dobiti delavcev, ki so nujni za njihovo delovanje. Posamezni domovi so zaradi pomanjkanja delavcev že morali postopoma zmanjševati namestitvene zmogljivosti z ...

Pojasnilo o izračunih o upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe

Besedilo sprejetega Zakona o dolgotrajni oskrbi namreč v poglavju Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna sredstva predvideva ceno storitve dolgotrajne oskrbe v višini 17 EUR na uro. Ob upoštevanju te cene in predvidenih izplačil za storitve ...

ZA novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi

1) Novela Zakona o dolgotrajni oskrbi ne ukinja dolgotrajne oskrbe Novela Zakona o dolgotrajni oskrbi prinaša izključno zamik izvajanja zakona na področju dolgotrajne oskrbe v instituciji in na področju oskrbovalcev družinskih članov, s čimer zagotavlja leto dni časa za sprejem ...

Stanovalci v domovih za starejše vse težje do družinskega zdravnika

»S pomanjkanjem družinskih zdravnikov se domovi za starejše soočajo že več let, a v zadnjem obdobju se je stanje marsikje tako zaostrilo, da že lahko ogroža kakovost zdravstvene oskrbe in tudi zdravje stanovalcev. V Skupnosti namreč vse pogosteje prejemamo obvestila članov, da ...

Svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

Svetovna zdravstvena organizacija zlorabo starejših oziroma nasilje nad starejšimi opredeljuje kot enkratno ali ponavljajoče se dejanje, ki se lahko pojavi v vsakem zaupnem razmerju, ob tem pa povzroči veliko škodo oziroma stisko starejše osebe. Gre za kršenje človekovih pravic in ...

Zapri