Nasveti in navodila za oddajo prošnje

Pogosto se zgodi, da starostnik nima dovolj časa, da bi se pripravil na prehod v ustanovo zaradi nastopa bolezni ali premestitve iz bolnišnice v dom. Praviloma dolge čakalne dobe za sprejem v dom za starejše je mogoče izkoristiti za pripravo na življenje v njem.

Ker je vsak začetek težak in vselitev v dom pomeni spremembo v načinu življenja, starostnikom priporočamo, da še pred sprejemom obiščejo izbran dom in spoznajo način življenja v njem, zaposlene, se družijo s stanovalci na raznih družabnih ali kulturnih prireditvah ter poskusijo z začasnim sprejemom, nato pa skupaj s sorodniki in socialno delavko sprejmejo odločitev o sprejemu.

Za sprejem v dom lahko zaprosi starostnik sam ali sorodniki upravičenca, pristojni center za socialno delo, zdravstveni ali drug zavod, če meni, da oseba potrebuje institucionalno varstvo v domu. Prošnja za sprejem je enotna za vse izvajalce in jo lahko oddate osebno, po običajni pošti ali prek elektronske pošte (neposredno vsakemu izvajalcu posebej na njihov e-poštni naslov). Prošnjo lahko oddate k več izvajalcem hkrati, pri katerih bi bili pripravljeni bivati.

Prošnji morate priložiti naslednja dokazila:

  1. zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,
  2. izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe, če bo storitev (do)plačevala tudi tretja oseba,
  3. pooblastilo oziroma odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika, če prošnjo za sprejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja.
  4. Če prošnjo za sprejem oziroma premestitev vlagate v posebni socialnovarstveni zavod ali kombinirani socialnovarstveni zavod, morati priložiti tudi: odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih.

Prav tako lahko prošnjo oddate prek spletnega obrazca na tej povezavi: KLIK (opozorilo: prošnjo bo treba natisniti in skenirati ter oddati v elektronski obliki).

Zapri