50 let inovacij za brezskrbnost in toplino v domovih za starejše

Institucionalna oskrba ljudi, ki zaradi bolezni, osebnih stisk, težav zaradi starosti ali drugih razlogov ne morejo živeti doma, je neprecenljiva za družbo, saj gre za eno najbolj razvitih oblik oskrbe pri nas. Skupnost socialnih zavodov Slovenije že od leta 1967 združuje izvajalce varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji, kjer skoraj enajst tisoč zaposlenih vsak dan skrbi za skoraj dvaindvajset tisoč stanovalcev v posebnih zavodih in domovih za starejše.

Ko danes govorimo o domovih starejših občanov, ne smemo pozabiti, da gre za veliko več kot le za klasično oskrbo znotraj ustanove. Morda fizično malce počasnejši kot nekoč, so mnogi stanovalci še vedno iskrivi, domiselni in vitalni, pestra pa je tudi njihova paleta socialnih potreb. Slovenski domovi se zato razvijajo v smeri, da za stanovalce skrbijo celostno, večina pa zagotavlja raznolike storitve tudi tistim posameznikom, ki še živijo v domačem okolju. Vsem uporabnikom želijo ponuditi edinstveno obliko oskrbe na več globljih ravneh življenja ter jih vključiti v vrsto atraktivnih in družabnih dejavnosti.

Predstavljamo nekaj primerov dobrih praks v slovenskih domovih iz raziskave Inovativne oblike oskrbe v domovih starejših občanov, ki jo je skupaj s sodelavci izvedla izr. prof. dr. Jana Mali s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani. Zbrali smo nove pristope, ki jih odlikujejo edinstvene inovacije in ki dokazujejo, da so domovi za starejše ob 50. obletnici povezovanja v Skupnosti socialnih zavodov osrednje gonilo razvoja kakovostne in napredne dolgotrajne oskrbe v Sloveniji.

Inovativni projekti

Besedilo: Mankica Kranjec Foto: Tina Ramujkić in Jorg Ceglar Videoprodukcija: Kinoks & MA marketing

Zapri