50 let – Gospodinjske skupnosti

Enota Doma Tisje Litija ima oblikovane gospodinjske skupine, ki delujejo kot družinske skupnosti. Inovacija spreminja odnose med vsemi udeleženimi v institucionalnem varstvu in poudarja pomen gospodinjstva za ustvarjanje življenjskih pogojev, ki se približujejo življenju zunaj institucije.

Uvajanje gospodinjskih enot se je v domu rodilo na sestankih skupin za samopomoč leta 2005. Skupina je bila ravno dovolj velika za gospodinjsko enoto in je bila povod za uvedbo priprave hrane na skupinah za samopomoč. Socialno-kuharski dogodek je za stanovalce postal tako pomemben, da so v domu zaposlili gospodinje, ki so v vsaki enoti pripravljale obroke. Inovacija, ki je vzklila med stanovalci in so jo zaposleni uresničevali v sodelovanju s stanovalci, je eden od dobrih primerov vpeljevanja sprememb na podlagi njihovih izkušenj in razvoja znanja. Gre za pomembno novost, saj ideja za spremembe izhaja iz stanovalcev in njihovih želja po spremembah, kar je eden ključnih usmerjevalcev razvoja doma kot gerontološkega centra.

Direktorica Vida Lukač: »Ko zadiši po zelju, žgancih, domačih piškotih, po sveži, doma pripravljeni hrani, je tudi razpoloženje ljudi boljše. In če pri pripravi teh dobrot lahko sodelujejo tudi gospe, ki so vse življenje pripravljale jedi svoji družini, je zadovoljstvo toliko večje. Projekt gospodinjske skupine je izziv za ustvarjanje boljših pogojev življenja v instituciji, za bolj zadovoljne in srečne ljudi. Prav zato so majhne skupine stanovalcev, prisotnost stalnega tima in referenčna oseba, ki pripada vsakemu stanovalcu, gotovo dodana vrednost življenju v gospodinjski skupini, ki deluje kot velika družina.«

<< vsi inovativni projekti

Zapri