50 let – Psihosocialna podpora ob zaključevanju življenja

V Domu starejših občanov Fužine so razvili sistematičen pristop paliativne oskrbe, katere del je tudi psihosocialna podpora stanovalcem in njihovim svojcem ob zaključevanju življenja. Ob tem osebje opravi izobraževalni program dodatnih znanj s področja paliativne oskrbe za domove.

Organizirana psihosocialna podpora v okviru paliativne oskrbe bistveno poveča kakovost življenja stanovalcev z napredovalo kronično neozdravljivo boleznijo. Zaposleni v domu prejmejo poglobljena dodatna znanja in spretnosti, s katerimi so opolnomočeni, da lahko stanovalcu skladno z vnaprejšnjim načrtom nudijo najprimernejšo obravnavo, ko so vse možnosti zdravljenja napredovale bolezni izčrpane. Izobraževalni program zajema znanja o odnosu do življenja in smrti, pomenu paliativne obravnave, veščine sporazumevanja z bolnim in njegovimi svojci ter preprečevanje lastnega izgorevanja. Za stanovalce in njihove svojce izvajajo izobraževanja o namenu in značilnostih paliativne obravnave, o spremembah odnosov in komuniciranja v družini ob izgubah ter o procesu žalovanja.

Direktorica Bojanka Genorio: »V pristopu celostne paliativne oskrbe, ki omogoča lajšanje telesnih, psihosocialnih in duhovnih problemov ob napredovani neozdravljivi bolezni, je psihosocialna opora bolnim stanovalcem in njihovim bližnjim njen bistven del. V našem domu smo z organizirano psihosocialno oporo ob zaključevanju življenja in paliativno oskrbo prispevali k boljši kakovosti življenja naših stanovalcev in obravnavo v skladu z njihovimi pričakovanji. Temelj celostne psihosocialne opore so družinski sestanki, ki stanovalcu in njegovim bližnjim omogočijo, da bolje razumejo stanje in se lažje odločajo, hkrati pa spregovorijo o svojih upanjih, strahovih in željah.«

Zapri