Pojasnilo o izračunih o upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe

24.11.2022

Skupnost socialnih zavodov Slovenije zavrača trditve o zavajanju pri svojem strokovnem stališču, da sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi stanovalcem v domovih za starejše v najvišji, torej 5., kategoriji oskrbe zagotavlja do največ 3,6 ure neposredne pomoči na dan.

Besedilo sprejetega Zakona o dolgotrajni oskrbi namreč v poglavju Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna sredstva predvideva ceno storitve dolgotrajne oskrbe v višini 17 EUR na uro. Ob upoštevanju te cene in predvidenih izplačil za storitve dolgotrajne oskrbe bodo stanovalci v domovih za starejše upravičeni do:

  • Največ 0,65 ure neposredne pomoči na dan v oskrbi kategorije 1
  • Največ 1,3 ure neposredne pomoči na dan v oskrbi kategorije 2
  • Največ 2 uri neposredne pomoči na dan v oskrbi kategorije 3
  • Največ 2,6 ure neposredne pomoči na dan v oskrbi kategorije 4
  • Največ 3,6 ure neposredne pomoči na dan v oskrbi kategorije 5

Podobno je recimo tudi pri storitvi za krepitev in ohranjanje samostojnosti, kjer sprejeti zakon predvideva ceno 29 EUR na uro, kar pomeni, da bi uporabnikom v kategoriji oskrbe 5 pripadala zgolj 1 ura storitve na 14 dni!

  • Do največ 1 ure na mesec v kategoriji oskrbe 1
  • Do največ 1 ure na 14 dni v kategoriji oskrbe 2
  • Do največ 1 ure na teden v kategoriji oskrbe 3
  • Do največ 1,25 ure na 14 dni v kategoriji oskrbe 4
  • Do največ 1 ure na 14 dni v kategoriji oskrbe 5

»Ti izračuni jasno pokažejo, da sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi uporabnikom ne zagotavlja storitev dolgotrajne oskrbe v obsegu, ki ga nujno potrebujejo. Še več, predviden obseg je občutno nižji od tega, kar domovi za starejše danes zagotavljajo svojim uporabnikom. Z novelo, ki zamika začetek izvajanja zakona v institucionalnem varstvu in na področju oskrbovalcev družinskih članov, pridobimo čas, da to popravimo, sicer bodo uporabniki prisiljeni iz lastnega žepa plačevati številne nujne dodatne storitve,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. »V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki zastopa izvajalce, ki skrbijo za več kot 21.000 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih ter več kot 4000 uporabnikov pomoči na domu, smo zato ZA uveljavitev novele

Zapri