Vez(enine) skupnosti – odprimo prostore, povežimo skupnost

9.6.2023

Projekt Vez(enine) skupnosti je nastal kot odziv na starajočo se družbo, v kateri so starejši vse prevečkrat odrinjeni na rob družbe in v kateri primanjkuje institucijam alternativnih oblik pomoči.

S projektom želimo opozoriti na pomembnost skupnosti za dobrobit posameznika in vlogo prostorov pri omogočanju tvorjenja skupnosti ter vzajemne skrbi. Za vzpostavitev vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe bodo prav toliko kot dostopne javne socialno varstvene storitve in socialnovarstveni programi pomembni preventivni ukrepi, kot so zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev, vzpostavljanje skupnostnih prostorov, ki omogočajo srečevanja, samopomoč in izmenjavo, ter podpora neformalnim oskrbovalcem.

V okviru projekta bomo raziskali dobre prakse skupnostnih oblik pomoči in skupnostne stanovanjske prakse v dolgotrajni oskrbi. Starejšim, njihovim sorodnikom, formalnim in neformalnim oskrbovalcem in vsem ostalim zainteresiranim bomo izsledke predstavili na potujoči razstavi, s katero bomo gostovali v različnih lokalnih skupnostih. Razstavo bodo pospremili zanimivi dogodki in posveti, s katerimi bomo ustvarjali priložnosti za srečevanja in pogovore o potrebah in izkušnjah na področju dolgotrajne oskrbe, o tem, kako bi želeli, da je v starosti poskrbljeno za nas in naše bližnje. Predloge in pobude bomo naslovili tudi na lokalne in državne odločevalce, da bi skupaj iskali poti za njihovo uresničevanje.

Obenem bomo v sodelovanju z zainteresiranimi zavodi iskali nove načine, kako povezati domove starejših občanov z življenjem izven njih in obratno, kako skupnost pripeljati v institucijo, ter poskrbeti, da vrata med enimi in drugimi ostanejo odprta. V domovih bomo pomagali vzpostavljati in nadgrajevati kakovostne oblike prostovoljstva, ki predstavljajo dober in dostopen način pomoči, odpiranja v skupnost in spletanja trajnih vezi z lokalnim prebivalstvom.

 • PARTNERJI V PROJEKTU: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Slovenska filantropija, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora
 • KONTAKTNA OSEBA: Katarina Rotar, katarina.rotar@filantropija.org
 • TRAJANJE PROJEKTA: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024
 • SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 49.527,25 EUR

SPLETNA STRAN PROJEKTA – https://vezenine-skupnosti.si/

Vez(enine) skupnosti v Črnomlju, 17. – 31. 1. 2024

 • Razstava Vez(enine) skupnosti, Predstavitev stanovanjskih in skrbstvenih dobrih praks, 17. 1. – 31. 1. 2024, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK).
 • Okrogla miza: Prostori, ki tkejo vezi, Posvet o prihodnosti večgeneracijskih centrov in drugih skupnostnih prostorov (v sistemu dolgotrajne oskrbe), 24. 1. 2024, ob 16h, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK).
 • Kakšne skupnostne prostore in programe potrebujemo v Črnomlju? Srečanje s pogovorom o potrebah in željah občank in občanov, 17. 1. 2024, ob 11h, Hiša Sadeži družbe Črnomelj.

Vez(enine) skupnosti v Novem mestu, 9. – 29. 11. 2023

 • Razstava Vez(enine) skupnosti, ki bo na ogled med 9. in 29. novembrom 2023 v avli Doma starejših občanov Novo mesto.
 • Pogovor Moje izkušnje z dolgotrajno oskrbo, 9. november 2023, ob 10. uri v prostorih Doma starejših občanov Novo mesto.
 • Plesna ura za starejše, 20. november 2023, ob 16. uri,  bo sodobna plesalka Bela Pikalo izvedla plesno vajo za stanovalce Doma starejših občanov Novo mesto.
 • Okrogla miza Izzivi dolgotrajne oskrbe, 21. november 2023, z začetkom ob 15.30 v prostorih Doma starejših občanov Novo mesto.
 • Predavanje in pogovor o demenci, 29. november 2023, ob 16. uri v Domu starejših občanov Novo mesto.

Projekt Vez(enine) skupnosti – odprimo prostore, povežimo skupnost!​ je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

Zapri