Zahteva za podaljšanje roka medresorske obravnave predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi

22.5.2023

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Zbornica za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas, Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Amnesty International Slovenije, Združenje Slovenska filantropija, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije zahtevajo takojšnje podaljšanje roka medresorske obravnave predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za solidarno prihodnost je namreč predlog objavilo v petek, 19. maja 2023, pri tem pa kljub temu, da gre za obsežen sistemski zakon, ki naj bi v 154 členih celovito uredil področje dolgotrajne oskrbe, določilo le pet delovnih dni za posredovanje komentarjev (do 26. maja 2023).

Spodaj podpisane organizacije opozarjajo tudi, da skupaj z zakonom niso bili objavljeni temeljni podzakonski akti, prav tako ni določeno, kako bo urejeno financiranje sistema dolgotrajne oskrbe. Kljub zagotovilom pristojnih, da bodo strokovno in zainteresirano javnost vključevali v vse stopnje oblikovanja zakonskega predloga, je bilo to vključevanje doslej izredno pomanjkljivo, kar se kaže tudi v dejstvu, da se besedilo predloga zakona, ki je bilo posredovano v medresorsko obravnavo, razlikuje od različice, ki so jo prejeli članice in člani posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo.

Organizacije zato pozivajo Ministrstvo za solidarno prihodnost, da ob podaljšanju roka medresorske obravnave zagotovi pogoje, ki bodo strokovni javnosti, ki je sodelovala pri pripravi predpisa, dejansko omogočili učinkovito sodelovanje pri oblikovanju Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Socialna zbornica Slovenije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Zbornica za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas
Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Sindikat upokojencev Slovenije
Amnesty International Slovenije
Združenje Slovenska filantropija
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
Zveza društev upokojencev Slovenije

Zapri