Zdravstvena politika pozabila na starejše

25.9.2023

Ministrstvo za zdravje je v nedavno predstavljenih Usmeritvah zdravstvene politike za leti 2024 in 2025 povsem spregledalo starejše, ugotavlja Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Čeprav se domovi za starejše že več let soočajo z velikim pomanjkanjem zdravstvenega kadra, zaradi česar mnogokrat ne morejo sprejeti starejših z večjimi zdravstvenimi težavami, socialnovarstveni zavodi v dokumentu, ki naj bi določal prednostna področja oziroma prednostne naloge na področju zdravstva, niso omenjeni niti enkrat. Skupnost ob tem poudarja, da se je Vlada Republike Slovenije s sporazumom iz lanskega leta zavezala, da bo do 1. aprila 2023 sprejela nove kadrovske standarde in normative za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, česar pa vse do danes ni uresničila.

»Že več let zahtevamo sprejetje in postopno uveljavitev novih kadrovskih normativov, saj nam po ugotovitvah stroke v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih manjka približno 3600 delavcev za varno in kakovostno izvajanje zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije. Neustrezni kadrovski normativi so tudi glavni razlog, da so vrata domov za starejše zaprta za bolnike s kanilo (umetno dihalno potjo) in druge podobno zahtevne bolnike, npr. osebe, ki potrebujejo peritonealno dializo, aplikacijo paranteralne prehrane, aplikacijo antibiotikov v infuzijske raztopine in podobno,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti.

»Pristojni so sprejetje novih normativov obljubili že večkrat in se k temu lansko leto tudi zavezali v Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj. Rok za sprejetje so potem večkrat prestavili, nazadnje na konec letošnjega leta, vendar pri Skupnosti dvomimo tudi v to obljubo, saj bi potem ta nujen ukrep za izboljšanje kadrovske problematike v socialnovarstvenih zavodih moral biti uvrščen v omenjeni dokument s prednostnimi nalogami za 2024 in 2025.«

Domovi za starejše ob tri milijone evrov iz zdravstvene zavarovalnice

Domovi za starejše se prav tako soočajo z neodzivnostjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki v cenah zdravstvenih storitev še ni upošteval dodatnih stroškov zaradi dviga minimalne plače iz januarja letos, čeprav jih k temu zavezuje Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS št. 8/23).

Skupnost ocenjuje, da bodo domovi za starejše v letošnjem letu zaradi tega prikrajšani za plačila iz zdravstvene blagajne v višini treh milijonov evrov, kar bo še dodatno poslabšalo razmere, ko mnogi zavodi zaradi draginje in kljub varčevanju na vsakem koraku poslujejo v rdečih številkah.

Zapri