Domovi za starejše in posebni zavodi za odrasle ponovno opozorili na poglabljanje kadrovske krize in finančne težave

5.12.2023

Država je skladno z zakonodajo dolžna zagotoviti pogoje za nemoteno in vzdržno delovanje javne mreže institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih, so na 1. redni seji Skupščine, ki je potekala v četrtek, 30. novembra 2023, opozorili člani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Pri tem so izpostavili nadaljnje zaostrovanje kadrovske krize, neustrezne cene oskrbe in zdravstvene nege, ki izvajalcem ne omogočajo vzdržnega poslovanja, in nezadostna investicijska sredstva.

»Že dlje časa opozarjamo na kadrovsko krizo, prenizke cene storitev in nezadostna sredstva za vlaganja, žal pa vedno znova ugotavljamo, da temu ne sledijo nujno potrebni ukrepi. Domovi za starejše in posebni zavodi za odrasle zaradi pomanjkanja delavcev napovedujejo nadaljnje zapiranje bivalnih enot in oddelkov, zaradi neustreznih cen storitev pa se številni soočajo z vse večjimi težavami v poslovanju,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. »Da bi skupaj poiskali rešitve za zaskrbljujoče razmere, smo na okroglo mizo na svojem posvetu povabili predstavnike petih ministrstev, ki vsak na svojem področju krojijo izvajanje varstva starejših in posebnih skupin odraslih v institucijah in izven. Žal pa tudi to, da sta se nam pridružila zgolj predstavnika Ministrstva za solidarno prihodnost, ponovno potrjuje, da področje varstva starejših in posebnih skupin odraslih ni prednostna naloga pristojnih, čeprav so med izvajalci vse glasnejša opozorila, da je sistem tik pred razpadom.«

S kadrovsko stisko se sooča večina članov Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, številni so zaradi pomanjkanja delavcev že morali zmanjšati namestitvene zmogljivosti z zapiranjem enot ali pa so omejili sprejeme. Skupnost je zato že večkrat zahtevala sprejetje ukrepov za reševanje kadrovske problematike v socialnovarstvenih zavodih in pri izvajalcih pomoči na domu, od boljšega vrednotenja vseh delovnih mest do izboljšanja delovnih pogojev z zagotovitvijo sredstev za nakup sodobne opreme ter možnostjo prijaznejšega usklajevanja službenega in zasebnega življenja.

Skupnost si prav tako prizadeva za sprejem novih kadrovskih normativov za izvajanje zdravstvene nege in rehabilitacije. Pristojni so se za sprejetje novih normativov lani zavezali v Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj. Rok za sprejetje novih normativov so nato večkrat prestavili, nazadnje na konec letošnjega leta, vendar ta nujen ukrep za izboljšanje kadrovske problematike v socialnovarstvenih zavodih ni bil uvrščen v Usmeritve zdravstvene politike za leti 2024 in 2025, ki določajo prednostna področja oziroma prednostne naloge na področju zdravstva.

Izvajalci v javni mreži institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih so se zaradi neustreznih cen socialnovarstvenih storitev znašli tudi v težkem finančnem položaju. Nujno je oblikovanje primernejše metodologije oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev, ki bo razbremenila stanovalce in svojce, izvajalcem pa omogočila izračun dejanskih stroškov, s katerimi se soočajo. Skupnost v letošnjem letu pričakuje nadaljnjo povečanje deleža izvajalcev, ki bodo poslovanje zaključili v rdečih številkah.

Zapri