Otežen dostop do zdravstvenih informacij in dokumentacije v domovih za starejše

20.2.2024

Svojci stanovalcev domov za starejše v več krajih po Sloveniji se v obdobju zdravniške stavke ne morejo pravočasno posvetovati z domskim zdravnikom in pridobiti informacij o zdravstvenem stanju svojih bližnjih. Posamezni zdravniki prav tako ne izdajajo zdravniških potrdil ali druge dokumentacije, ki jo stanovalci in svojci potrebujejo, recimo za oddajo vlog za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo. Skupnost socialnih zavodov Slovenije zato Ministrstvo za zdravje in zdravstvene zavode, ki so odgovorni za organizacijo zdravniške službe v domovih, poziva, da zagotovijo, da stavkovne aktivnosti ne bodo dodatno prizadele starejših, ki so ranljiva skupina.

»Več domov nas je v zadnjem času opozorilo, da se nanje obračajo svojci stanovalcev, ki so v času zdravniške stavke naleteli na težave pri komunikaciji z zdravniki, saj jim ti ne zagotavljajo informacij o zdravstvenem stanju njihovih bližnjih in različnih zdravstvenih potrdil,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. »Žal domovi svojcem pri teh težavah ne morejo pomagati, saj sta organizacija in izvajanje zdravniške oskrbe v domovih za starejše v pristojnosti zdravstvenih zavodov. Že dlje časa opozarjamo na nezadostno dostopnost zdravniške oskrbe v domovih, zato vse odgovorne pozivamo, da preprečijo, da bi zaradi stavkovnih aktivnosti prišlo do še dodatnega poslabšanja razmer.«

Zapri