Srečanje na temo dolgotrajne oskrbe

Za organizacijo srečanja smo se odločili, ker menimo, da je le s sodelovanjem zainteresirane javnosti mogoče oblikovati celovite odgovore na ključna vprašanja sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe. Srečanja so se udeležili predstavniki naslednjih organizacij: Skupnost socialnih ...

Priprave na morebiten pojav koronavirusa (SARS – CoV-2) v Sloveniji

Ustrezna zdravstvena nega in strokovna obravnava je primarna skrb, naloga in obveza vseh zaposlenih, še posebej, ker je populacija, zaradi pridruženih osnovnih obolenj pri starostnikih, še toliko bolj življenjsko izpostavljena. Na podlagi usmeritev NIJZ, Skupnost socialnih zavodov ...

Poziv Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Skupnost bo preučila možnosti pravnega varstva zaradi nerealnih podatkov v aktu Rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev. Ministrstvo naj predstavi metodologije in izračune, ki so bili uporabljeni pri ugotavljanju rasti stroškov dela v socialnovarstvenih zavodih za leto 2020. ...

Seminarji in delavnice za leto 2020

Pričenjamo s polnim zamahom in obilico seminarjev ter delavnic namenjenih zaposlenim v socialnovarstvenih zavodih. V namen lažjega organiziranja dela, prilagamo: Program delavnic in seminarjev za leto 2020. Ob tem dodajamo, da so vsi seminarji enodnevni, datumi v opisih pa so datumi ...

V novem letu višje cene v domovih za starejše in posebnih zavodih

»Zaposleni v domovih za starejše in posebnih zavodih si zaslužijo primerno plačilo, saj opravljajo zahtevno in odgovorno delo. Njihova delovna mesta so del sistema plač v javnem sektorju, ki je izrazito nestimulativen za delavce s srednješolsko ali nižjo stopnjo izobrazbe, zato se ...

Kadrovska kriza vse bolj ogroža delovanje domov za starejše

»Znašli smo se v nezavidljivem položaju, ko imamo na eni strani približno 10.000 starostnikov, ki čakajo na prosto posteljo v domu, na drugi pa zavode, kjer se lahko hitro zgodi, da bodo zaradi pomanjkanja delavcev prisiljeni zmanjšati nastanitvene zmogljivosti,« je povedal Jaka ...