Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi uporabnikom ne bo prinesel boljših in dostopnejših storitev

19.11.2021

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Amnesty International Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost, Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas in Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS zaradi številnih pomanjkljivosti, nejasnosti in neodgovorov na številna podana vprašanja ne podpirajo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi v predlagani obliki. Ureditev dolgotrajne oskrbe je nujna, vendar je predlog zakona nedorečen in uporabnikom ne prinaša boljših in dostopnejših storitev. Brez obsežnih popravkov in dopolnitev ga v praksi niti ne bo mogoče izvajati, zato zahtevamo, da se pripombe in amandmaje zgoraj naštetih organizacij vključi v besedilo zakona.

Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:
Denis Sahernik, sekretar

Za Amnesty International Slovenije:
Nataša Posel, predsednica

Za Sindikat upokojencev Slovenije:
Frančiška Ćetkovič, predsednica

Za Socialno zbornico Slovenije:
Vilko Kolbl, sekretar

Za Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost:
Biserka Marolt Meden, predsednica

Za Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije:
Štefanija Lukič Zlobec, predsednica

Za Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas:
Nevenka Lekše, podpredsednica

Za Zvezo društev upokojencev Slovenije ZDUS:
Vera Pečnik, podpredsednica