Zahteva po vključitvi strokovne in zainteresirane javnosti v pripravo pravilnikov in podzakonskih aktov za Zakon o dolgotrajni oskrbi

21.1.2022

Podpisane organizacije pozivamo Ministrstvo za zdravje, da nemudoma pristopi k pripravi pravilnikov, podzakonskih aktov in popravkov drugih zakonov, ki so nujni, da bo Zakon o dolgotrajni oskrbi lahko v predvidenih rokih zaživel v praksi ter uporabnikom prinesel boljše in dostopnejše storitve. Prav tako zahtevamo, da pristojni pri tem izpolnijo podana zagotovila o doslednem vključevanju deležnikov – strokovne in zainteresirane javnosti – v vse stopnje oblikovanja omenjenih dokumentov.

Za Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost:
Biserka Marolt Meden, predsednica

Za Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije:
Monika Ažman, predsednica

Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:
Denis Sahernik, sekretar

Za Amnesty International Slovenije:
Nataša Posel, predsednica

Za Sindikat upokojencev Slovenije:
Frančiška Ćetkovič, predsednica

Za Socialno zbornico Slovenije:
Vilko Kolbl, sekretar

Za Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas:
Nevenka Lekše, podpredsednica

Za Zvezo društev upokojencev Slovenije ZDUS:
Rosvita Svenšek, predsednica Komisije za zdravstveno in socialno varstvo

Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva:
Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Zapri