Podpora stavkovnim zahtevam v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

15.2.2022

Skupnost socialnih zavodov Slovenije podpira stavkovne zahteve reprezentativnih sindikatov dejavnosti zdravstva in socialnega varstva za sprejem standardov in normativov, boljše vrednotenje delovnih mest in odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu.

Skupnost podpira stavkovno zahtevo za sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu v skladu s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije iz leta 2018. Ob tem izpostavlja, da so veljavni standardi in normativi povsem zastareli, saj se niso spremenili že desetletja, in že dolgo ne ustrezajo več potrebam stanovalcev, ki so vse starejši in potrebujejo vse več storitev zdravstvene nege in oskrbe. Večina stanovalcev pride v domove za starejše zaradi zdravstvenih razlogov. Številni potrebujejo najzahtevnejšo zdravstveno nego, kar pa domovi z obstoječimi viri vse težje zagotavljajo.

Skupnost si prav tako že vrsto let prizadeva za dvig vrednotenja vseh delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu, od čistilke do direktorja, ter odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nestimulativna, iskalce zaposlitve pa odvračajo od dela v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle. Ker pri tem doslej pri odločevalcih ni naletela na razumevanje, se socialnovarstveni zavodi že dlje časa soočajo z veliko kadrovsko krizo zaradi neuspešnih razpisov za zapolnitev prostih delovnih mest, preobremenjenostjo delavcev in številnimi odpovedmi delovnih razmerij.