Zahteva po javni predstavitvi pravilnikov za Zakon o dolgotrajni oskrbi ter prejetih pripomb strokovne in zainteresirane javnosti

7.3.2022

Podpisane organizacije pozivamo Ministrstvo za zdravje, da za strokovno in zainteresirano javnost nemudoma organizira javno predstavitev pripravljenih pravilnikov in podzakonskih aktov za Zakon o dolgotrajni oskrbi. Prav tako zahtevamo, da predstavi vse pripombe in dopolnitve, prejete v obdobju javne razprave, ter strokovne argumente za njihovo (ne)upoštevanje. Pri tem izpostavljamo, da se rok (18. marec 2022) za sprejem omenjenih dokumentov, ki je določen v Zakonu o dolgotrajni oskrbi, hitro približuje, ministrstvo pa kljub izjavam o tesnem sodelovanju doslej ni uresničilo zagotovil o aktivnem vključevanju vseh deležnikov.

Za Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost:
Biserka Marolt Meden, predsednica

Za Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije:
Monika Ažman, predsednica

Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:
Denis Sahernik, sekretar

Za Amnesty International Slovenije:
Nataša Posel, predsednica

Za Sindikat upokojencev Slovenije:
Frančiška Ćetkovič, predsednica

Za Socialno zbornico Slovenije:
Vilko Kolbl, sekretar

Za Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas:
Nevenka Lekše, podpredsednica

Za Zvezo društev upokojencev Slovenije ZDUS:
Vera Pečnik, podpredsednica

Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva:
Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Za Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije:
Štefanija Lukič Zlobec, predsednica

Za Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije:
Mirjana Česen, predsednica

Za Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije:
Samo Rumež, predsednik skupščine

Zapri