Sporne odločitve ZZZS-ja o plačilih za najzahtevnejšo zdravstveno nego okuženih stanovalcev v domovih za starejše

9.8.2021

Skupnost socialnih zavodov Slovenije opozarja na sporno prakso Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki pri stanovalcih domov za starejše, ki so bili na vrhuncu drugega vala epidemije zaradi okužbe s koronavirusom nameščeni v rdečih conah ter so potrebovali poseben režim zdravljenja in zdravstvene nege, kot neutemeljeno zavrača uvrstitev v najvišjo kategorijo zdravstvene nege, domovom pa nalaga pogodbene kazni. Domovom, ki so takrat skrbeli za številne zahtevne bolnike s koronavirusno boleznijo 19 in tako pomagali reševati zdravstveni sistem, zato grozi, da bodo zanje od ZZZS-ja prejeli več kot trikrat manj sredstev, kot jim pripada. Po mnenju Skupnosti gre za nerazumljivo in neutemeljeno varčevanje na račun starejših.

ZZZS je v poletnih mesecih v posamičnih domovih za starejše začel izvajati redne finančno-medicinske nadzore, v katerih se nadzorniki posvečajo izključno preverjanju primerov stanovalcev, ki so bili v oktobru, novembru in decembru 2020 zaradi okužbe s koronavirusom uvrščeni v najvišjo, 4. kategorijo zdravstvene nege.

Diplomirane medicinske sestre so takrat v okviru svojih kompetenc stanovalce, ki so bili nameščeni v rdeči coni ter so na podlagi zdravniškega naročila potrebovali zahtevnejše oblike zdravljenja in zdravstvene nege, uvrstile v najvišjo kategorijo zdravstvene nege. Ti stanovalci so namreč po okužbi zaradi starosti in pridruženih bolezni potrebovali številne zdravstvene storitve, kot so priprava in dovajanje kisika, zdravil, infuzij in injekcij, redno spremljanje vitalnih funkcij (telesne temperature, stopnje kisika v krvi, krvnega tlaka in srčnega utripa), preventiva pri prenosu okužb, vključno s pomočjo pri higieni rok in nameščanju mask, ter pomoč pri hranjenju zaradi motenj požiranja.

Kljub posebnemu režimu zdravljenja in zdravstvene nege, ki je potekal v razmerah izolacije in bi ga v običajnih razmerah izvajali v bolnišnicah, ZZZS te razvrstitve v številnih primerih zavrača kot neutemeljene in stanovalce za nazaj razvršča v nižjo, 3. kategorijo zdravstvene nege. Finančne posledice so občutne, saj so domovi v omenjenem obdobju od ZZZS-ja za izvajanje zdravstvene nege 4. kategorije prejeli 73,87 evra na dan, za 3. kategorijo pa zgolj 20,41 evra na dan.

»Tovrstne odločitve ZZZS-ja so neutemeljene in nerazumljive. Že pred tem so domovi za 14-dnevno oskrbo najzahtevnejših bolnikov prek plačil ZZZS-ja in oskrbnin skupno prejeli približno 1680 evrov, kar je mnogo manj kot bolnišnice. Zelo neprimerno je, da morajo sredi priprav na nov val epidemije razmišljati še o morebitnem pravnem varstvu zoper tovrstne poskuse varčevanja na račun starejših,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Poudariti velja, da so domovi vse omenjene ukrepe izvajali po navodilih in priporočilih zdravstvenih strokovnjakov, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.