1. oktober – mednarodni dan starejših

1.10.2021

Skupnost socialnih zavodov Slovenije se skupaj z domovi za starejše pridružuje slovesnostim ob mednarodnem dnevu starejših, ki letos izpostavlja nujnost, da tudi starejši enakopravno sodelujejo v digitalnem svetu. Pomen sodobnih digitalnih orodij za delo, učenje in zabavo, dostop do zdravstvenih (telemedicina) in drugih ključnih javnih storitev ter povezovanje z bližnjimi je izpostavila tudi aktualna kriza, pri tem pa še dodatno razkrila neenakosti v dostopu do potrebne opreme, internetnih povezav in tudi znanja za učinkovito in varno uporabo. Poročila, kot je novo poročilo Mednarodne telekomunikacijske zveze ITU, razkrivajo, da so starejše osebe v večji meri kot druge skupine izpostavljene digitalni neenakosti.

Hkrati je aktualna kriza še izostrila številne druge pomanjkljivosti na področju skrbi za starejše v Sloveniji, od nezadostnih vlaganj v namestitvene zmogljivosti, kadrovske krize v domovih za starejše, zastarelih kadrovskih standardov in normativov, ki niso sledili spremenjenim potrebam stanovalcev domov za starejše, do dejstva, da že res zelo dolgo čakamo na zakon, ki bi celovito uredil področje dolgotrajne oskrbe.

»Smo v zelo zahtevnem obdobju, v katerem so še zlasti prizadeti starejši, bodisi zaradi bioloških dejavnikov, zaradi katerih so zelo ranljivi na novi koronavirus, bodisi zaradi socialne izključenosti. Mnogi se ob tem soočajo z osamljenostjo in socialno izolacijo, opazili pa smo tudi pogoste predsodke o starejših in starizem z izjavami, ki jih prikazujejo kot krhke, nemočne in kot takšne, ki ne morejo ničesar več prispevati k družbi,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

»Verjamemo, da je aktualna kriza res zadnji opomnik, da moramo na področju skrbi za starejše ukrepati. V ta namen konstruktivno sodelujemo s pristojnimi in prvi koraki pri reševanju kadrovske krize ter vlaganjih v nove in prenovo obstoječih zmogljivosti nas opogumljajo. Upamo, da bomo v tej smeri nadaljevali in vsem starejšim – tako tistim, ki bivajo v domovih, kot tistim izven njih, pa so bili v tej krizi mogoče spregledani – zagotovili dostojnejšo starost.«

O mednarodnem dnevu starejših

Mednarodni dan starejših je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990, da bi opozorila na odnos do starejših in njihov položaj v družbi. Več o tem …