Plače direktorjev domov za starejše in posebnih socialnih zavodov nespremenjene že 17. leto

25.1.2023

Združenje direktorjev socialnovarstvenih zavodov, ki deluje v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, od Vlade RS zahteva takojšnjo uvedbo dodatka v višini 700 evro bruto mesečno na plače direktorjev in ostalih vodilnih delavcev iz plačne skupine B, kot so namestniki direktorjev za zdravstveno nego, pomočniki direktorjev in strokovni vodje. Združenje zahteva, da se dodatek izplačuje od 1. januarja 2023 do predvidene reforme plačnega sistema, ki mora nujno odpraviti nerazumna plačna nesorazmerja in zagotoviti boljše ovrednotenje dela vseh zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.

»Odnos države do stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih se kaže tudi skozi nagrajevanje zaposlenih, ki z odgovornostjo in predanostjo skrbijo zanje, in to velja za vse zaposlene, od čistilke do direktorja. Kot direktorji smo vedno podpirali dvig minimalne plače in dvige plač posameznih poklicnih skupin, saj si zaposleni zaslužijo boljše plačilo, a ker niso sledili tudi popravki ostali plač, so se skozi leta povsem porušila plačna razmerja znotraj zavodov, vodilna delovna mesta pa postala neprivlačna za potencialne kandidate. Na to smo pristojne dolgo opozarjali, žal neuspešno,« je povedala Iva Soršak, predsednica Združenja direktorjev socialnovarstvenih zavodov.

Združenje že pet let opozarja pristojni ministrstvi in vlado na to problematiko, zgolj v zadnjih dveh letih je nanje naslovilo pet pozivov. Ob tem je izpostavilo:

  • Da so plače direktorjev nespremenjene že od leta 2006.
  • Da je v letu 2006 plača direktorja predstavljala 5,8-kratnik zneska minimalne plače, v letu 2023 pa zgolj še 2,6-kratnik.
  • Z rastjo minimalne plače, ki jo direktorji podpirajo, so se popolnoma porušila plačna razmerja med delovnimi mesti glede na stopnjo izobrazbe, strokovno usposobljenost ter stopnjo zahtevane odgovornosti.

Združenje je leta 2021 pripravilo predlog sprememb, ki bi odpravile anomalije in nepravilnosti pri plačah direktorjev ter pri katerih bo vztrajalo v okviru napovedane reforme plačnega sistema. Spremembe vključujejo novo ovrednotenje dela direktorjev socialnovarstvenih zavodov. Ker predlagane spremembe doslej niso bile uveljavljene, združenje do plačne reforme zahteva izplačevanje začasnega mesečnega dodatka, ki bo zavodom omogočil, da na najbolj odgovorna delovna mesta pritegnejo najboljše kandidatke in kandidate.

Zapri