Zaposleni v socialnovarstvenih zavodih ostali brez plačila za delo v rdeči coni

9.8.2022

Skupnost socialnih zavodov Slovenije izpostavlja, da domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi od 30. junija 2022 nimajo več pravne podlage za izplačilo dodatka za zaposlene za delo v sivi in rdeči coni, čeprav se pogoji za delo in način dela niso spremenili. Zaposleni morajo pri delu v sivi in rdeči coni upoštevati vsa dosedanja pravila in navodila ter uporabljati popolno osebno varovalno opremo.

»Zaposleni v okolju s stanovalci s potrjeno okužbo s koronavirusom, in stanovalci, pri katerih obstaja sum na okužbo, delajo v enakih razmerah kot prej, torej v popolni zaščitni opremi, vendar dodatka za delo v rdeči in sivi coni z julijskim izplačilom plač ne bodo več prejeli. Vlado zato pozivamo, da to uredi in delavcem zagotovi izplačilo dodatka za delo v teh posebnih pogojih,« poziva Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

»Pogoji dela v sivi in rdeči coni se za zaposlene niso nič spremenili in ni pošteno do njih, da za svoj trud in delo v bolj zahtevnih razmerah niso ustrezno plačani,« še dodaja Sahernik.

Zapri