Skupnost: bolnika nista bila zamenjana zaradi nedoslednosti domskega osebja

30.9.2022

Skupnost socialnih zavodov Slovenije kot neutemeljene ocenjuje trditve, da naj bi bila bolnika v Splošni bolnišnici Celje zamenjana zaradi nedoslednosti domskega osebja. Po ugotovitvah internega izrednega nadzora, ki jih je nedavno javnosti predstavila bolnišnica, je do zamenjave prišlo v njenem triažnem prostoru. Preiskava policije ter nadzora zdravstvenega inšpektorata in informacijske pooblaščenke še niso zaključeni. Prav tako ni zaključen sistemski nadzor, ki ga je odredilo Ministrstvo za zdravje. Skupnost prav tako ne podpira predloga, da bi domovi za starejše morali svoje stanovalce proti njihovi volji pred napotitvijo v zdravstvene ustanove opremiti z identifikacijskimi zapestnicami.

S tovrstnimi identifikacijskimi zapestnicami bi dodatno stigmatizirali starejše, ki že sicer sodijo v najranljivejšo skupino prebivalcev. Domovi za starejše niso bolnišnice oziroma zdravstvene ustanove, ampak kraj, kjer starejši prebivajo. Dom za starejše je njihov dom, zaposleni pa jih osebno poznajo, saj so z njimi v vsakodnevnih stikih. Zaposleni vsakega posameznega stanovalca zaupajo določenemu spremljevalcu iz ekipe za prevoz in mu ob tem osebno predajo tudi vso potrebno dokumentacijo stanovalca.

»Zaradi zahtev bolnišnic so bili nekateri domovi tovrstne zapestnice sicer prisiljeni uvesti, vendar to ne more biti sistemska rešitev za zagotavljanje ustrezne obravnave starejših v zdravstvenih ustanovah,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti. »V socialnovarstvenih zavodih živi manjši del starejših. Bo zdravstveni sistem od vseh državljanov takrat, ko mu zaupajo svoje starše oziroma stare starše, zahteval, da te prej sami opremijo z identifikacijskimi zapestnicami, ali pa se to pričakuje le pri stanovalcih domov za starejše?«

Po podatkih Skupnosti večina domov za starejše, vključno z večino domov v celjski regiji, zavrača uporabo tovrstnih identifikacijskih zapestnic.

Identifikacijske zapestnice niso predpisano sredstvo identifikacije

Skupnost opozarja, da identifikacijske zapestnice niso predpisano identifikacijsko sredstvo stanovalcev domov za starejše. Hkrati je pridobila mnenje zunanjega pogodbenega izvajalca, ki je bil imenovan za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Ta je v mnenju izpostavil stališča in smernice Informacijskega pooblaščenca, ki zahtevajo, da je treba najprej preučiti, če lahko zastavljen cilj dosežemo z milejšimi ukrepi.

Mnenje jasno poudarja, da gre tudi v tovrstnih primerih za obdelavo osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba GDPR), zato je zanjo treba pridobiti ločeno privolitev vsakega posameznega stanovalca. Prav tako je treba predhodno natančno pravno opredeliti vrsto osebnih podatkov, način hrambe in obdelave ter načine dostopa. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je ob tem izpostavila tudi problematiko pridobitve privoljenja v primeru odvzete poslovne sposobnosti stanovalca.

Skupnost zato vztraja pri stališču, da bi tovrstne zapestnice bilo mogoče uporabiti le v resnično izjemnih primerih, pri tem pa morajo biti predhodno natančno določene varovalke, ki jasno določajo, kdaj in pod katerimi pogoji.

Zapri