Zaradi zamud pri povračilih stroškov ogrožena likvidnost socialnovarstvenih zavodov

13.7.2020

Nerazumne zamude pri povračilih stroškov, ki so nastali zaradi epidemije, ogrožajo likvidnost domov za starejše in posebnih socialnih zavodov, opozarja Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Anketa med člani Skupnosti je namreč pokazala, da je le del izvajalcev – med njimi ni nobenega izvajalca s koncesijo – doslej prejel povrnjene stroške zaradi izplačil kriznih dodatkov zaposlenim v marcu. Prav tako izvajalcem še niso bili povrnjeni stroški zaradi izplačil kriznih dodatkov v aprilu in maju ter izpada dohodkov zaradi praznih postelj in stroški za nakup dodatnih materialnih sredstev.

V anketi, ki jo je Skupnost izvedla prejšnji teden, je prejem povračila stroškov zaradi izplačil kriznih dodatkov zaposlenim v marcu potrdilo zgolj 39 od 67 sodelujočih izvajalcev. Med izvajalci, ki so potrdili povrnitev stroškov za marec, ni niti enega koncesionarja. Hkrati domovi za starejše in posebni socialni zavodi še čakajo na povrnitev stroškov za izplačilo kriznih dodatkov v aprilu in maju ter na povračilo izpada dohodkov zaradi praznih postelj in nakupa materialnih sredstev, kot so osebna zaščitna oprema, razkužila, dezinfekcijska sredstva in najem koncentratorjev kisika, ki so jih zaradi nezadostnih količin v državnih blagovnih rezervah morali zagotoviti sami.

Skupnost zato poziva pristojne, da nemudoma poskrbijo za izpolnitev vseh obveznosti, kot jih določata Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), in tako zagotovijo, da se socialnovarstveni zavodi ob morebitnem drugem valu okužb s koronavirusom ne bodo soočali še z likvidnostnimi težavami.