Ob novih okužbah s koronavirusom brez sistemske ureditve, skladne z zakonodajo, in brez lokacij za osamitev obolelih izven domov za starejše

6.7.2020

Skupnost socialnih zavodov Slovenije opozarja, da smo nov pojav okužb s koronavirusom v domu za starejše pričakali brez sistemske ureditve, ki bi zagotavljala nujno potrebno hitro osamitev vseh obolelih stanovalk in stanovalcev izven doma. Ministrstvo za zdravje kljub nenehnim opozorilom, da večina domov nima niti osnovnih pogojev za izvajanje popolne osamitve, ni zagotovilo ustrezne lokacije ali več lokacij za osamitev izven domov za starejše, od slednjih pa še naprej zahteva vzpostavitev treh ločenih con, kar pa v večini primerov ni izvedljivo. Tovrstno zadrževanje obolelih s koronavirusno boleznijo 19 v domovih za starejše je v jasnem neskladju z zakonodajo in predstavlja tudi kršitev pravic zdravih stanovalk in stanovalcev.

»V Skupnosti vztrajamo, da je ob pojavu okužb s koronavirusom obolele treba nemudoma in brez odlašanja osamiti izven doma, saj lahko le tako učinkovito zajezimo nadaljnje širjenje okužb. Osamitev izven doma ne more biti predmet vsakokratnega zamudnega dogovarjanja ali celo improvizacije, temveč potrebujemo sistemsko ureditev, ki bo takšno ukrepanje vnaprej predvidela v vseh prizadetih domovih ter jim s tem omogočila hitro odzivanje. Žal se je v aktualnem primeru pokazalo, da pristojnim takšnega načrta, ki bi vključeval tudi hitre kadrovske in druge okrepitve, ni uspelo pripraviti, prav tako niso zagotovili lokacije ali več lokacij z vso potrebno opremo in s strokovnimi ekipami, ki so nujne za učinkovito izvajanje popolne osamitve,« je povedal Denis Sahernik, v. d. sekretarja Skupnosti. »Ponovno poudarjamo, da večina domov za starejše nima osnovnih prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih virov za izvajanje popolne in učinkovite osamitve oseb, okuženih s koronavirusom, kot to zahteva veljavna zakonodaja.«

Osamitev oseb s koronavirusno boleznijo 19 v domu za starejše ne samo, da ni primerna in učinkovita, temveč je v neskladju z veljavno zakonodajo, kot sta Zakon o nalezljivih boleznih in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje. 12. člen pravilnika namreč predpisuje, da se bolnike, za katere je obvezna popolna osamitev, osami v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja. Popolna osamitev traja do prenehanja kužnosti, ki se določi s klinično in z laboratorijsko potrebno metodo.

Zadrževanje obolelih s koronavirusno boleznijo 19 v domovih za starejše bi prav tako lahko ogrozilo zdravje in kršilo pravice zdravih stanovalcev, saj ima po veljavni zakonodaji vsakdo – tudi stanovalke in stanovalci domov za starejše – pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi (4. člen Zakona o nalezljivih boleznih).

Skupnost izpostavlja še, da je Ministrstvo za zdravje od socialnovarstvenih zavodov zahtevalo, da pred sprostitvijo novih sprejemov stanovalk in stanovalcev pripravijo in posredujejo v potrditev krizne načrte za ukrepanje ob pojavu okužb s koronavirusom. Zavodi so zahtevane krizne načrte pravočasno pripravili, do danes pa od pristojnih niso prejeli še nobene informacije ali potrdila, da so pripravljeni dokumenti ustrezni.

Prav tako nespodbudno je dejstvo, da je do danes le manjšina socialnovarstvenih zavodov prejela povrnjene stroške zaradi izplačila kriznih dodatkov zaposlenim v marcu, prav vsi socialnovarstveni zavodi pa še čakajo na povrnitev stroškov zaradi izplačila kriznih dodatkov v aprilu in maju ter na povračilo izpada dohodka zaradi praznih postelj in povračilo stroškov za nakup materialnih sredstev zaradi epidemije.