Svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

15.6.2022

Na današnji dan, 15. junija, vsako leto obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Raziskave opozarjajo na povečanje nasilja nad starejšimi, ranljivost starejše populacije pa je močno izpostavila tudi epidemija covida-19.

Svetovna zdravstvena organizacija zlorabo starejših oziroma nasilje nad starejšimi opredeljuje kot enkratno ali ponavljajoče se dejanje, ki se lahko pojavi v vsakem zaupnem razmerju, ob tem pa povzroči veliko škodo oziroma stisko starejše osebe. Gre za kršenje človekovih pravic in vključuje fizično, spolno, psihološko, čustveno, finančno oziroma materialno zlorabo in druga namerna ali nenamerna škodljiva ravnanja vse do zanemarjanja.

Po besedah Svetovne zdravstvene organizacije je to področje deležno razmeroma malo pozornosti, navkljub ocenam, da na svetovni ravni ena od šestih oseb, starejših od 60 let, izkusi eno izmed oblik zlorabe ali nasilja. Zdravstveni izzivi, ki jih je povzročila epidemija covida-19, so nasilje nad starejšimi močno osvetlili in izpostavili. Starejši namreč pogosto ostanejo neslišani, zaradi mnogih skritih in tihih oblik nasilja pa so prave razsežnosti nasilja nad starejšimi neznane. Hitro naraščanje odstotka starejšega prebivalstva zapoveduje tudi našo družbeno odgovornost o prepoznavanju in strateškem reševanju tega zaskrbljujočega svetovnega pojava.

Danes je Svetovna zdravstvena organizacija skupaj s partnerji objavila tudi strategijo, ki osvetljuje pet prednostnih področij preprečevanja nasilja nad starejšimi in odzivanja nanj. V angleškem jeziku je dokument dostopen na naslednji povezavi: https://www.who.int/publications/i/item/9789240052550.

Pobudi ozaveščanja o nasilju nad starejšimi se pridružuje tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Naloga vseh nas je prizadevati si za družbo, v kateri lahko odkrito spregovorimo o nasilju in njegovem preprečevanju. Tišina ni nikoli rešitev.