Svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi

15.6.2020

Združeni narodi so leta 2011 razglasili 15. junij za svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi. Raziskave kažejo, da je zaradi starajoče se družbe nasilja nad starejšimi vsako leto več, epidemija Covid-19 pa je še dodatno izpostavila ranljivost starejše populacije.

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje nasilje nad starejšimi kot enkratno ali ponavljajoče se dejanje, ki se lahko pojavi v vsakem zaupnem razmerju, povzroči pa veliko škodo ali stisko starejše osebe. Starejši namreč velikokrat ostanejo neslišani, nasilje nad njimi pa ostaja tabu tema, ki se ji odločevalci še vedno ne posvečajo dovolj. V preteklosti je nasilje mnogokrat ostalo skrito za štirimi zidovi, v zadnjih mesecih, ko se ves svet sooča z zdravstvenimi izzivi, ki jih je povzročila epidemija Covid-19, pa je nasilje nad starejšimi postalo očitno in izpostavljeno. Starejši so namreč rizična skupina, saj se s starostjo občutno zvišuje možnost komplikacij, ki nastanejo pri okužbi s koronavirusom. Nedostopnost zdravstvene oskrbe, odločanje o poteku zdravljenja brez soglasja, osamitev, finančna odvisnost in nedostopnost storitev, ki so ključnega pomena za ohranjanje zdravja, so samo nekatera izmed področij, katerih posledice so velika neznanka.

Po besedah generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa so vsi ljudje, mladi ali starejši, nepogrešljivi in zato morajo vsi imeti enak dostop do zdravstvene oskrbe. Pri odločanju o poteku zdravljenja se mora nujno upoštevati dostojanstvo ljudi in človekove pravice.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije se pridružuje pobudi k osveščanju o nasilju nad starejšimi. Želimo si, da bi bilo v prihodnje še več preventivnih akcij osveščanja širše javnosti, ki bodo spodbudile odprto in odkrito komunikacijo o nasilju. Vsi skupaj kot družba si moramo prizadevati graditi pozitivno podobo starejših v družbi in presegati stereotipe.