Razpis za prosto delovno mesto SEKRETARJA (M/Ž) Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

22.10.2020

Na podlagi 21. in 22. člena Statuta Skupnosti socialnih zavodov Slovenije upravni odbor Skupnosti socialnih zavodov Slovenije objavlja naslednji razpis za prosto delovno mesto SEKRETARJA (M/Ž) Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Okvirne delovne naloge:

 • zastopanje Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v pravnem prometu in zagotavljanje zakonitosti delovanja in poslovanja Skupnosti,
 • vodenje in organiziranje strokovne službe Skupnosti,
 • odgovornost za pripravo gradiv za delovna telesa organov in skrb za izvrševanje sklepov organov,
 • priprava predloga poslovnega in finančnega načrta ter ustreznih poročil o delu in poslovanju Skupnosti,
 • priprava letnega poročila o delu in poslovanju Skupnosti,
 • odločanje o zaposlovanju delavcev strokovne službe Skupnosti v skladu z veljavnimi normativnimi akti,
 • druga dela skladno z aktom o sistemizaciji, s predpisi in določbami Skupnosti.

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja družboslovne smeri (družbene, ekonomske ali pravne vede),
 • najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
 • poznavanje sistema in delovanja področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v Sloveniji, vključno z dobrim poznavanjem zakonov in podzakonskih predpisov ter tekočo problematiko obravnavanega področja,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti, komunikativnost,
 • usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev,
 • zmožnost motiviranja sodelavcev za dosego zastavljenih ciljev,
 • aktivno znanje angleškega  jezika (pisno in pogovorno),
 • pasivno poznavanje drugega tujega jezika,
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.

Zahteve delovnega mesta:

 • poznavanje sistema in delovanja področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v Sloveniji, vključno z dobrim poznavanjem zakonov in podzakonskih predpisov ter tekočo problematiko obravnavanega področja.

Zaželeno znanje:

 • vozniški izpit B kategorije.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti kratek program oziroma vizijo svojega delovanja za doseganje ciljev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije za nadaljnja 4 leta, potrdilo o doseženi stopnji izobrazbe, izjavo o znanju angleškega jezika, izjavo o poznavanju računalniških programov za urejanje besedil in internetnih orodij ter potrdilo o nekaznovanosti.

Izbrani kandidati bodo povabljeni na osebno predstavitev. Delovno razmerje se sklepa za določen čas za mandatno obdobje 4 let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za sekretarja.

Predviden začetek dela: 20. 11. 2020.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje z zadevo »Prijava na razpis – sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije« priporočeno po pošti na naslov Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka 3c, 1000 Ljubljana, in sicer do 29. 10. 2020.

Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

Upravni odbor Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Postopek izbire sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je zaključen

Postopek izbire kandidata za delovno mesto sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki je bilo objavljeno 22. 10. 2020 na spletni strani Skupnosti, je končan.

13. 11. 2020