Poziv k podaljšanju roka javne razprave in pripravi dopolnjenega predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi

5.10.2020

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Amnesty International Slovenija, Gerontološko društvo Slovenije, Mirovni inštitut, Sindikat upokojencev Slovenije, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Srebrna nit – združenje za dostojno starost, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in Ženski lobi Slovenije Slovenije pozivajo Ministrstvo za zdravje, da podaljša rok za javno razpravo o predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Prav tako predlagajo pripravo in ponovno javno obravnavo dopolnjenega predloga in potrebnih podzakonskih aktov, ki bodo upoštevali pripombe strokovne in zainteresirane javnosti. Podpisane organizacije ocenjujejo, da trenutni predlog zakona zaradi mnogih pomanjkljivosti in nejasnosti ni primeren za sprejem.

Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:
Valerija Lekić Poljšak, predsednica skupščine

Za Amnesty International Slovenija:
Nataša Posel, direktorica

Za Gerontološko društvo Slovenije
dr. Nikolaj Lipič, predsednik

Za Mirovni inštitut:
dr. Iztok Šori, direktor

Za Sindikat upokojencev Slovenije:
Frančiška Ćetković, predsednica

Za Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije:
Mirjana Česen, predsednica

Za Socialno zbornico Slovenije:
mag. Nace Kovač, predsednik

Za Srebrno nit – združenje za dostojno starost:
Biserka Marolt Meden, predsednica

Za Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije:
Monika Ažman, predsednica

Za Zvezo društev upokojencev Slovenije:
Janez Sušnik, predsednik

Za Ženski lobi Slovenije:
Violeta Neubauer, predsednica

Zapri