Projekt Več živil ugodnejše prehranske sestave v javnih zavodih – VEČ ugodnejših

21.5.2020

Z letom 2020 so se pričele izvajati aktivnosti projekta Več živil ugodnejše prehranske sestave v javnih zavodih (VEČ ugodnejših), ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. Projekt se bo izvajal do konca leta 2022.

V socialnovarstvenih zavodih je ključnega pomena, da so javna naročila izvedena učinkovito in ekonomično, zato bo v sklopu projekta VEČ ugodnejših nadgrajena tudi aplikacija Katalog živil za javno naročanje s ponudbo živil izboljšane sestave, ki bodo vključena v postopek javnega naročanja. Naročnikom bo tako aplikacija omogočala tudi širši nabor živil izboljšane sestave. Živila izboljšane sestave imajo nižjo vsebnost sladkorja, soli, maščob ali višjo vsebnost prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov in predstavljajo boljšo izbiro za potrošnika.

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo v sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije in Združenjem zdravstvenih zavodov za socialne zavode in bolnišnice organizirala in izvedla:

  • regijske delavnice,
  • konference in
  • individualna svetovanja.

Čez celotno obdobje izvedbe programa in tudi po končanem programu bo Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij nudila strokovno podporo v obliki individualnih svetovanj predstavnikom ciljne skupine. Individualno svetovanje bo nudeno za strokovno pomoč pri pripravi javnih naročil za živila z vidika upoštevanja parametrov kakovosti in uporabe spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje.

Z izvedenimi aktivnostmi programa želimo prispevati k cilju povečanja ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna za ohranjanje zdravja stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih.

Vse vsebine v okviru projekta so za člane Skupnosti brezplačne (svetovanje oziroma info točka, novice, delavnice itd.), v okviru projekta pa se mesečno izdaja tudi novičnik, ki ga člani prejmejo po e-pošti.