1. Strokovno srečanje Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Fakultete za socialno delo

2.2.2021

Socialno delo v domovih v novih razmerah epidemije Covid-19

Spremembe, ki jih je v letošnjem letu na področje socialnega dela v domovih vnesla epidemija Covid-19, so raznolike. Socialno delo je stoka in znanost, ki svoje delovanje, ravnanje, metode pomoči, utemeljuje na človeških odnosih. Ti so po eni strani najpogosteje povod za pomoč in obenem na drugi strani tudi izhodišče za reševanje stisk in težav ljudi. Vzpostavljamo, negujemo in razvijamo jih v medsebojnih odnosih, najpogosteje z neposrednimi socialnimi stiki. Prav ti so v obdobju epidemije Covid-19 omejeni, kar med ljudmi poraja nove stiske, socialno delo pa postavlja pred nove izzive.

Kako se socialno delo v času epidemije Covid-19 v domovih spreminja? Kakšno vlogo ima pri organizaciji življenja in dela v domu? Kako lahko socialne delavke in delavci uresničujejo svoje poslanstvo v domovih? To so le nekatera vprašanja, ki porajajo nove teme na področju socialnega dela v domu. Odgovore nanje želimo predstaviti na strokovnem srečanju socialnih delavcev in delavk, ki bo potekalo preko programa Zoom v sredo, 10. 2. 2021, od 10.00 do 12.00.

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

 • 10.00 – 10.10 Otvoritev strokovnega srečanja
  Franja JAKOB, predsednica Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti Socialnih zavodov Slovenije
  Izr. prof. dr. Jana MALI, vodja Katedre za dolgotrajno oskrbo, Fakulteta za socialno delo
 • 10.10 – 10.20 Pozdravna nagovora
  Denis SAHERNIK, Sekretar skupnosti socialnih zavodov Slovenije
  Doc. dr. Liljana RIHTER, dekanja Fakultete za socialno delo
 • 10.20 – 10.35  Vloga socialnega dela v domovih v času epidemije Covid-19
  Izr. prof. dr. Jana MALI, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
 • 10.35 – 11.35 Primeri dobih praks
  Urška CVETKOVIĆ, univ. dipl. soc. del., Simona MEDIC, soc. del., Dom upokojencev Vrhnika
  Blaž BERNIK, mag. soc. del., DSO Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Kolezija
  Maja STOJCHEVSKA, dipl. soc. del., študentka mag. študija na Fakulteti za socialno delo
 • 11.35 – 11.45 Diskusija
 • 11.45 – 12.00 Informacija o projektu EMMA
  Benjamin PENIČ, mag. soc. del., Fakulteta za socialno delo
 • 12.00 Zaključek

Prijavite se lahko s sporočilom na benjamin.penic@ssz-slo.si. Mesta so omejena.

Vljudno vabljeni!