Stališče Sekcije domskih zdravnikov o osamitvi obolelih stanovalk in stanovalcev domov za starejše

28.7.2020

Sekcija domskih zdravnikov, ki deluje v okviru Združenja zdravnikov družinske medicine, podpira zahtevo Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, da je treba ob pojavu okužb s koronavirusom v domu za starejše obolele stanovalke in stanovalce nemudoma osamiti izven doma. Takojšnja popolna osamitev obolelih v zunanji enoti za COVID-19 je nujna, saj kadrovske in arhitekturne razmere v večini domov za starejše ne omogočajo varne obravnave bolnih in učinkovite zajezitve nadaljnjega širjenja okužb. Sekcija zato poziva pristojne, da upoštevajo doslej pridobljene domače izkušnje in najboljše prakse iz tujine, kjer so za učinkovito osamitev obolelih vzpostavili zunanje enote COVID-19.

»V domovih za starejše biva približno 21.000 stanovalk in stanovalcev, povprečno starih 85 let. Polovica je nepokretnih in potrebuje nego 24 ur na dan. Večini mora osebje pomagati pri prehranjevanju, osebni negi in drugih vsakodnevnih opravilih, vse to pa so tesni stiki, ki omogočajo prenos koronavirusa,« je povedala dr. Tanja Petkovič, predsednica Sekcije domskih zdravnikov. »Domovi za starejše se soočajo z izrazitim kadrovskim pomanjkanjem, zaradi česar je delo organizirano tako, da so zaposleni na oddelkih vsak dan v stiku z mnogimi stanovalci in sodelavci. Ob pojavu okužb se zato domovi soočijo z velikimi organizacijskimi težavami, ki jih še zaostri kadrovski izpad zaradi okužb med zaposlenimi in preventivne samoosamitve. Hkrati večinoma arhitekturno niso zasnovani tako, da bi omogočali varno osamitev obolelih. Vse to moramo dosledno upoštevati pri snovanju in izvajanju ukrepov za zaščito zdravja prebivalk in prebivalcev, ki jih zaradi številnih pridruženih bolezni koronavirus najbolj ogroža.«