Odziv Skupnosti socialnih zavodov na Splošni dogovor za leto 2018

LJUBLJANA, 5. februar 2018 – Domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi bodo po prvi oceni Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v letošnjem letu ustvarili dobrih deset milijonov evrov izgube pri zagotavljanju zdravstvene nege svojim stanovalcem. Izgubo, ki bo nastala ...

Nadomestilo za delo na praznik ali drugi dela prost dan

Skupnost socialnih zavodov Slovenije se je seznanila z elektronskim sporočilom Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (v nadaljevanju sindikat) predsednikom sindikatov zavodov z naslovom »Obvestilo – prazniki« z dne 12. 1. 2018. Sporočilo smo natančno preučili in ...

Odziv na uvodnik Babica hodi lačna spat (Zarja, 3. januar 2018)

V domovih za starejše se ob sprejemu redno srečujemo s starostniki, ki so slabo prehranjeni in podhranjeni. V takih primerih si z načrtovano prehransko podporo prizadevamo izboljšati njihovo stanje, pri čemer sodelujemo tudi z zdravstveno-negovalno službo, stanovalcem samim in ...

50 let Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

LJUBLJANA, 1. december 2017 – Domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi so s slovesnostjo v Ljubljani obeležili 50. obletnico povezovanja v Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Skupnost je leta 1967 ustanovilo 32 zavodov, danes pa zastopa več kot 100 domov za starejše ...

Pripombe k osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je strokovno združenje izvajalcev skrbi za starejše. Kot takšno zastopa predvsem interese svojih uporabnikov, ki trenutno v Republiki Sloveniji preveč plačujejo za storitve dolgotrajne oskrbe iz lastnega žepa. Po vseh statistikah delež plačil ...

Strokovno srečanje Aktiva vodij finančno računovodskih služb SSZS

V četrtek 19. oktobra in v petek 20. oktobra 2017 je v Bohinju potekalo strokovno srečanje Aktiva vodij finančno računovodskih služb Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Več kot petdeset udeležencev strokovnega srečanja se je prvi dan srečanja seznanilo z aktualnimi ...

Odziv Skupnosti na trditve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

LJUBLJANA, 19. oktober 2017 – Skupnost socialnih zavodov Slovenije je 18. oktobra 2017 seznanila javnost s sklepom izredne skupščine, da bodo domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi v novembru vložili tožbe proti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ker ta ...