Skupnost socialnih zavodov Slovenije vztraja pri osamitvi obolelih starostnikov izven domov

30.4.2020

Skupnost socialnih zavodov Slovenije vztraja pri zahtevi, da se stanovalce s koronavirusno boleznijo 19 v skladu z veljavno zakonodajo osami izven domov za starejše – in to takoj, ko so v domu potrjeni prvi primeri okužb. Skupnost zahteva osamitev izven domov za starejše tudi zato, ker ti nimajo ustreznih prostorskih, tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, da bi lahko učinkovito in uspešno preprečili širjenje slabo poznane in zelo nalezljive bolezni.

“Pristojni še vedno zavračajo premeščanje obolelih stanovalcev z izgovorom, da večina zaradi blažjih simptomov ne potrebuje hospitalizacije, pri tem pa so se povsem izognili ključnemu delu naše zahteve: obvezni osamitvi obolelih s koronavirusno boleznijo 19, kot jo zahteva veljavna zakonodaja. Spet smo ostali brez odgovora, kako naj domovi, ki za to nimajo vseh nujno potrebnih pogojev, zagotavljajo učinkovito osamitev obolelih in preprečevanje širjenja okužb,« je povedal Denis Sahernik, v. d. sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. »Kot strokovno, etično, moralno in tudi pravno sporno ocenjujemo zadrževanje stanovalcev s koronavirusno boleznijo 19 v domovih, ki nimajo prostorskih, kadrovskih in tehničnih virov za izvajanje osamitve.”

Skupnost poziva pristojne k spoštovanju veljavne zakonodaje in predpisov, kot sta Zakon o nalezljivih boleznih in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Zakonodaja glede na način prenosa nalezljive bolezni in stanje kužnosti določa vrsto osamitve, ki lahko poteka v domu, bolnišnici ali v za ta namen posebej določenih prostorih. Poleg tega določa tudi primere bolezni, za katere je predpisana popolna osamitev bolnika, ki se izvaja v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, kakor tudi primere bolezni, pri katerih je potrebno zdravljenje v bolnišnici, ko za to ni podanih pogojev v domu.

Skupnost prav tako zavrača ocene, da je za obolele starostnike bolje, da ostanejo v domu za starejše, saj naj bi bilo zanje to manj stresno in bolj udobno, okolje pa bolj »domače«. Aktualna navodila od domov za starejše zahtevajo, da stanovalce ob sumu na okužbo preselijo iz njihovih sob v t. i. sivo cono (stanovalci lahko počakajo na rezultat testiranja v svojih sobah le izjemoma). Če je okužba potrjena, se stanovalce preseli še enkrat, tokrat v t. i. rdečo cono. V obeh conah so odstranjeni predmeti, kot so zavese, slike, rože in preproge, ter tudi vse osebne stvari stanovalcev. Tovrstno večkratno premeščanje po domu je za stanovalce prav tako stresno kot premestitev v bolnišnico.

“Ker bo zaradi osamljenosti in stisk stanovalcev treba čim prej omogočiti obiske najdražjih, se postavlja tudi vprašanje, če bo to možno storiti v domovih, v katerih so nastanjeni stanovalci s koronavirusno boleznijo 19. Bomo v teh domovih zdrave stanovalce, ki so v aktualni krizi izpostavljeni izjemnemu stresu zaradi nenehnega strahu pred okužbo in zbolevanjem njihovih sostanovalcev, prikrajšali za obiske?” je še dodal Sahernik.