Razpis za prosto delovno mesto SEKRETARJA (M/Ž) Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

9.12.2019

Na podlagi 21. in 22. člena Statuta Skupnosti socialnih zavodov Slovenije upravni odbor Skupnosti socialnih zavodov Slovenije objavlja naslednji razpis za prosto delovno mesto SEKRETARJA (M/Ž) Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Okvirne delovne naloge:

 • zastopanje Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v pravnem prometu in zagotavljanje zakonitosti delovanja in poslovanja Skupnosti,
 • vodenje in organiziranje strokovne službe Skupnosti,
 • odgovornost za pripravo gradiv za delovna telesa organov in skrb za izvrševanje sklepov organov,
 • priprava predloga poslovnega in finančnega načrta ter ustreznih poročil o delu in poslovanju Skupnosti,
 • priprava letnega poročila o delu in poslovanju Skupnosti,
 • odločanje o zaposlovanju delavcev strokovne službe Skupnosti v skladu z veljavnimi normativnimi akti,
 • druga dela skladno s predpisi in določbami Skupnosti.

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali enakovredna raven izobrazbe,
 • najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
 • poznavanje sistema in delovanja področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v Sloveniji,
 • poznavanje računalniških programov za urejanje besedil in internetnih orodij,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželeno znanje:

 • vozniški izpit B kategorije.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti kratek program oziroma vizijo svojega delovanja za doseganje ciljev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije za nadaljnja 4 leta, potrdilo o doseženi stopnji izobrazbe, izjavo o aktivnem znanju angleškega jezika, izjavo o poznavanju računalniških programov za urejanje besedil in internetnih orodij ter potrdilo o nekaznovanosti.

Izbrani kandidati bodo povabljeni na osebno predstavitev. Delovno razmerje se sklepa za določen čas za mandatno obdobje 4 let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za sekretarja.

Predviden začetek dela: 1. 2. 2020

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje z zadevo »Prijava na razpis – sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije« priporočeno po pošti na naslov Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka 3c, 1000 Ljubljana, in sicer do 3. 1. 2020 do 12.00 ure.

Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

Upravni odbor Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Postopek izbire sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je zaključen

Postopek izbire kandidata za delovno mesto sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki je bilo objavljeno 9.12.2019 na spletni strani Skupnosti, je končan.

18.2.2020