Prekratki roki in podražitve ogrožajo projekte v socialnovarstvenih zavodih

16.5.2022

Prekratki roki za dokončanje del ter visoka rast cen gradbenega materiala in storitev ogrožajo izvedbo projektov za bolj varno in prijazno bivalno okolje ter izgradnjo dnevnih centrov in zmogljivosti za začasne namestitve v socialnovarstvenih zavodih, ki so bili izbrani v okviru dveh javnih razpisov. 25 socialnovarstvenih zavodov, ki so sodelovali v anketi, za dokončanje zastavljenih projektov potrebuje najmanj tri dodatne mesece in približno 17,6 milijona evrov dodatnih sredstev. Brez podaljšanja roka in dodatnih sredstev bodo nekateri zavodi prisiljeni odstopiti od načrtovanih vlaganj, uporabniki pa bodo prikrajšani za nujno potrebne izboljšave in nove storitve.

»Navdušenje socialnovarstvenih zavodov, ki so pridobili sredstva v okviru dveh javnih razpisov, je marsikje zamenjala zaskrbljenost, da jim v trenutnih izrednih razmerah, ko se soočajo z vse daljšimi dobavnimi roki in celo odstopi izvajalcev gradbenih del od sklenjenih pogodb, ne bo uspelo pravočasno dokončati zastavljenih projektov. Ker bi v tem primeru morali vračati pridobljena sredstva, jih to postavlja v finančno izredno tvegan položaj,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. »Hkrati je naša anketa med socialnovarstvenimi zavodi pokazala, da zaradi občutnih podražitev gradbenega materiala in storitev ter drugih stroškov potrebujejo od 25 do 30 odstotkov oziroma najmanj 17,6 milijona evrov več sredstev od predvidenih v investicijski dokumentaciji.«

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je zato pristojno ministrstvo že pozvala, naj podaljša roke za dokončanje projektov in v proračunu zagotovi dodatna sredstva.

Socialnovarstveni zavodi so sredstva za bolj varno in prijazno bivalno okolje pridobili v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, ki je bil objavljen v Uradnem listu 28. 5. 2021 in je določal dva roka za prijavo projektov (20. 7. in 27. 8. 2021). Skupnost socialnih zavodov Slovenije je ob tem že oktobra lani, torej še pred aktualnimi izrednimi razmerami, pristojnemu ministrstvu predlagala, naj podaljša rok za dokončanje projektov vsaj za obdobje med obema rokoma (vsaj za 45 dni), vendar predlog ni bil upoštevan. Seznam prejemnikov sredstev je bil nato z dvomesečnim zamikom objavljen 12. 11. 2021.

V okviru omenjenega razpisa so bili izbrani investicijski projekti, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Zajemajo tako gradnjo novih objektov oziroma bivalnih enot kot tudi prenove, preureditve in nadgradnje obstoječih zmogljivosti v skladu s trenutnimi minimalnim standardi.

Sredstva za gradnjo dnevnih centrov in začasnih namestitev so zavodi pridobili v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, ki je bil objavljen 6. 3. 2020. Zadnji rok za prijave projektov se je zaključil 20. 1. 2021.

Zapri