Poziv Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

25.2.2020

  • Skupnost bo preučila možnosti pravnega varstva zaradi nerealnih podatkov v aktu Rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev.
  • Ministrstvo naj predstavi metodologije in izračune, ki so bili uporabljeni pri ugotavljanju rasti stroškov dela v socialnovarstvenih zavodih za leto 2020.

Skupščina Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je na včerajšnji izredni seji sprejela sklep, da pozove Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k posredovanju metodologij in izračunov, ki jih je uporabilo pri pripravi podatkov o rasti stroškov dela v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih za leto 2020. Na podlagi izračunov Aktiva finančno-računovodskih služb v domovih za starejše in posebnih zavodih Skupnost ocenjuje, da so podatki o rasti stroškov dela, ki jih je ministrstvo z aktom Rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev objavilo v Uradnem listu 14. 2. 2020, prenizki in ne upoštevajo dejanske rasti, kar bo resno ogrozilo poslovanje socialnovarstvenih zavodov. Skupnost zato zahteva objavo popravljenih podatkov ter pokritje razlike med dejanskimi stroški dela in oskrbninami iz državnega proračuna za vse izvajalce v javni mreži, prav tako je treba iz državnega proračuna v prehodnem obdobju do sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi kriti vsa prihodnja povišanja elementov cen socialnovarstvenih storitev. Skupščina je strokovni službi Skupnosti naložila tudi preučitev možnosti pravnega varstva zaradi nerealnih podatkov v prej omenjenem aktu.

Ozadje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 14. 2. 2020 v Uradnem listu objavilo podatke o rasti elementov cen in standardnih zneskov, ki predstavljajo podlago za določitev cen institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih za leto 2020. Glede na izračune Skupnosti so objavljeni podatki prenizki in ne upoštevajo dejanske rasti stroškov dela zaradi povišanja minimalne plače, sprememb v obračunavanju dodatkov, višjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in rasti drugih stroškov dela. Ker ne zagotavljajo pokritja stroškov, ki nastajajo pri izvajanju storitev, ministrstvo s tem ogroža poslovanje domov za starejše in posebnih zavodov po vsej Sloveniji.

Več o tem tudi v sporočilu za javnost Ministrstvo posledice rasti stroškov dela prevalilo na socialnovarstvene zavode (14. 2. 2020).

Zapri