Povzetek strokovnega srečanja aktiva vodij finančno-računovodskih služb

26.4.2017

V domovih se nenehno pojavlja potreba po spremembah informacijskega sistema kot posledica sprememb v obsegu poslovanja in sprememb v zakonodaji. Izobraževanje in usposabljanje vodij finančno-računovodskih služb v domovih je zato nujno potrebno, kljub temu da se nekaterim zdi nezaželeno in nepotrebno in kljub splošnemu mnenju, da zanj ni ustreznega časa. Posledice takega mnenja so lahko za poslovodstvo doma usodne, saj kakovost notranjega poročanja v takih domovih ne more biti na ustrezni ravni.

Program dvodnevnega strokovnega srečanja, ki je potekal 13. in 14. oktobra 2016 v Lipici, je bil oblikovan tako, da smo se dotaknili aktualnih tem, s katerimi se vodje FRS srečujejo pri svojem delu. Na srečanje smo povabili ugledne strokovnjake z različnih področij.

G. Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti, nam je uvodoma predstavil povzetek aktivnosti, ki so v letu 2016 potekale na Skupnosti. Spec. Miha Ozimek nam je predstavil Vzorčna notranja pravila, ki jih je pripravila Skupnost in poslala v potrditev Arhivu Slovenije. Proces od izdelave do verifikacije notranjih pravil v praksi nam je predstavil g. Boštjan Kusterle iz Doma upokojencev Podbrdo. Praktični primer dokumentacijskega informacijskega sistema nam je predstavilo podjetje SAOP iz Nove Gorice. Dr. Živko Bergant nam je predstavil vlogo in razsežnost poslovodenja s poudarkom na vlogi informacijskega sistema ter računovodstva kot njegovega temelja. Ergonomske ukrepe za zaposlene v računovodstvu in drugih službah, kjer je delo pretežno sedeče, nam je predstavil dr. David Ravnik iz Centra za rehabilitacijo. Novo generacijo programov za finančno-računovodsko službo in kontroling ter elektronsko vodenje poslovne dokumentacije v skladu z vzorčnimi notranjimi pravili nam je predstavilo podjetje PRO-BIT d.o.o. iz Slovenskih Konjic. G. Gregor Kustec iz podjetja Enekom d.o.o. nam je predstavil pomen vzpostavitve sistema poročanja o rabi energije z namenom optimizacije rabe energije v tehnoloških in energetskih procesih na področju industrije in stavb. G. Srečko Trojer iz Doma upokojencev Podbrdo nam je predstavil nujnost vključevanja podatkov o rabi energije v okvir računovodske funkcije. Vzroke presežkov odhodkov nad prihodki na SN zdravstvo nam je na podatkih iz leta 2015 predstavila ga. Olga Strmole, g. Srečko Trojer pa nam je predstavil še problematiko razporejanja prihodkov in stroškov na SN zdravstvo. Domovi smo za leto 2015 prvič poročali v sistem KISSDO. Skupnost je program na predlog aktiva vodij FRS na srečanju na Ptuju posodobila in izboljšala. Spremembe nam je predstavila ga. Liljana Kropivšek.

Ogled Štanjela in vinske kleti nam je omogočil prijetno neformalno druženje.