Dostop do programske opreme CSRE®

Sistem upravljanja z energijo v sodelovanju s podjetjem ENEKOM, d.o.o.
Enotna prijava na sistemu CSRE še ni implementirana! Za prijavo v informacijski sistem CSRE je potrebno uporabiti uporabniško ime, ki vam je bil dodeljeno s strani podjetja ENEKOM.