Zunanje publikacije

Cover AGE

Arhiv

E.D.E. Vision

Arhiv

Terminološki slovar

Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva

Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo

Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjšanje neenakosti v zdravju

Independent living

Independent living: making choice and control a reality

Da je skupaj lažje biti sam

Da je skupaj lažje biti sam (ZDUS)

Glasilo projekta ACHIEVE

Glasilo projekta ACHIEVE

Pensions at a Glance

Pensions at a Glance (OECD)

European code of practice telehealth service

Evropski kodeks ravnanja za storitve na daljavo (projekt TeleSCoPE)

A Good Life in Old Age?

A Good Life in Old Age? (OECD)

Prilagoditve opreme

Prilagoditev opreme in uporaba pripomočkov za starejše (ZDUS)

AGE General Assembly Declaration 2013

AGE General Assembly Declaration 2013 (Platforma AGE)

Towards an age-friendly EU

Towards an age-friendly EU by 2020 (Platforma AGE)

Annual report 2012

AGE Platform Europe – Annual Report 2012 (Platforma AGE)

Home care accros Europe

Home Care across Europe (WHO)

Dejstva in številke

Figures on Healthy Ageing and Long-term Care (European Centre for Welfare Policy and Research)

Long-term care in ageing societies

Long-term care in ageing societies – challenges and policy options (Evropska Komisija)

je Evropski okvir kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe (projekt WeDO)

Evropski okvir kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe (projekt WeDO)

The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations (EU)

Active ageing and solidarity between generations (Eurostat)

European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012: Everyone has a role to play! (Platforma AGE)

Healthy and Active Ageing (EuroHealthNet)

Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care (OECD)

The Golden Economy – The Consumer Marketplace in an Ageing Society (AgeUK)

Technology and Care – Can the web transform social care? (ILC-UK)

Evropska Listina pravic in odgovornosti starejših, potrebnih dolgotrajne oskrbe in podpore (projekt DAPHNE III)

AGE General Assembly Declaration 2009

Global Alzheimer's Disease Charter