Volitve 2018 – Gibanje Zedinjena Slovenija

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovore objavljamo nespremenjene.

Odgovori Gibanja Zedinjena Slovenija

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta?
V Gibanju Zedinjena Slovenija se zavedamo, da je to pereč problem, ki ga je treba rešiti, sistemsko brez zatiskanja oči. Na soočenju v Ljubljani so bile naši kandidatki predstavljene mnoge rešitve. Njene ugotovitve so, da je do sedaj manjkalo politične volje za reševanje oziroma rešitev teh problemov.

Kako boste zagotovili pomanjkanje finančnih sredstev za dolgotrajno oskrbo?
Pomanjkanje finančnih sredstev je treba zagotoviti s prerazporeditvijo postavk v proračunu RS. Za zdravstvo Slovenija daje podpovprečno, zato smo prepričani, da bomo našli rezervo tudi za to področje.

Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam?
V Gibanju Zedinjena Slovenija se zavzemamo, da bi bil vsak ostareli državljan možnost bivanja v domu upokojencev oziroma v domu upokojencev z nego.

Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto?
Rešitev je logična. Zgraditi je treba nove domove in obnoviti dotrajane.

Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih?
Zavedamo se, da 40 let stari domovi za upokojence potrebujejo vzdrževalna in posodobitvena dela. Pristop do tega mora biti v okviru vladnih služb in potreb posameznega doma upokojencev.

Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela?
To je treba podrobno raziskati in analizirati. To stanje je na dolgi rok nevzdržno in neodgovorno, do vseh, ki delajo in ki bivajo v centrih. Rešitev za to se mora, brez izgovora, najti v letošnjem letu.

Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve?
Strinjamo se, da je rešitev teh težav možna le z vsemi naštetimi oblikami pomoči, ki omogočajo nižje stroške, kot celodnevna oskrba v domovih. Vsekakor bo Gibanje Zedinjena Slovenija prisluhnila strokovnjakom v splošno korist ljudstva.

Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo?
Pomoči potrebne je treba razvrstiti v več razredov glede na zdravstvene in osebne okoliščine, kakšno in koliko pomoči potrebujejo. V zvezi s tem je treba poskrbeti za enakopravnost v smislu, da bo za vse ustrezno poskrbljeno.

Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?
Kot družba moramo neformalnim oskrbovalcem priznati njihovo delo in obremenitve. Podpiramo ideje o dodatnem dopustu za takšne oskrbovalce in idejo o dnevnih centrih, ki bi te ljudi razbremenili, odvisno od okoliščin, za 10 do 12 ur dnevno.