Volitve 2018 – Združena levica in SLOGA

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovore objavljamo nespremenjene.

Odgovori koalicije Združena levica in SLOGA

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta?
V Združeni levici in SLOGI smo prepričani, da bodo v prihodnosti uspešni tisti sistemi, ki bodo lahko zagotavljali celostno in neprekinjeno oskrbo, od ambulantne in bolnišnične oskrbe in vse do vključno rehabilitacije in dolgotrajne oskrbe od rojstva do vključno umiranja.
In DA, seveda je to tudi naša prioriteta. To mora biti prioriteta vseh inštitucij v državi.

Kako boste zagotovili zadostna finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo?
Za dolgotrajno oskrbo bomo predlagali minimalno prispevno stopnjo iz dohodkov fizičnih oseb.

Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam?
Sredstva morajo biti zagotovljena sistemsko in skupna zasebna lastnina je osnova za oblikovanje Medgeneracijskega sklada, ki ne bo razprodajal premoženja, ampak ga bo dolgoročno ohranjal kot dopolnilni vir pokojninske blagajne. Za zagotavljanje pokojnin moramo v Medgeneracijski sklad vključiti celotno preostalo skupno zasebno premoženje.

Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto?
Predlagali bomo ponovno gradnjo domov za starejše iz proračunskih sredstev zato, ker je oskrba v njih najcenejša in pod večjim nadzorom. Koncesij za gradnjo takih domov ne bomo podeljevali zasebnikom, ker je oskrba pri njih nesorazmerno višja (lahko celo slabša), hkrati pa za večino starejših nedosegljiva.

Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih?
Sredstva morajo biti zagotovljena sistemsko, torej iz proračuna. Domovi za starejše so skupna zasebna lastnina in morajo biti vzdrževani in oskrbovani tako kot šole, vrtci in vsa druga socialna infrastruktura.

Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela?
Zdravstveno oskrbo in nego v domovih za starejše mora pokriti zdravstveno zavarovanje, saj ga tam stanujoči, oziroma živeči nič več ne koristijo v zdravstvenih domovih ali na domu.

Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve?
Rešitev je v izgradnji novih kapacitet , ki bi bile v naprej prilagojene tako stalnemu institucionalnemu varstvu, kakor tudi drugim oblikam pomoči starejšim v dnevnih centrih, bivalnih skupnostih in začasnih namestitvah. Posebej želimo povečati obseg pomoči na domu, vsaj dokler ne bo dovolj kapacitet v DSO.

Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo?
Pomoči potrebnim je treba zagotoviti ustrezno pomoč in oskrbo v vsakem primeru in kjer koli je to potrebno.

Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?
Tistim, ki skrbijo za starejše na domovih je potrebno pokrivati vsaj del stroškov, ki pri tem nastanejo.