Volitve 2018 – Solidarnost

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovore objavljamo nespremenjene.

Odgovori stranke Solidarnost

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta?
To je absolutna prioriteta. Potrebno je ustvariti sistem, prilagojen potrebam ljudi, ki dolgotrajno skrb potrebujejo. Potrebno pa je obenem upoštevati ekonomske dejavnike in v sistem vključiti obstoječe potenciale, na primer s spodbujanjem medgeneracijskih kooperativ.

Kako boste zagotovili zadostna finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo?
Solidarnostna dajatev in spodbude za podjetniško iniciativo starejših in mlajših generacij.

Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam?
Prispevki posameznika naj bodo prilagojeni njegovemu premoženjskemu stanju.

Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto? Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih? Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela?
Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve? Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo?
Ključna je tu vloga države, z upoštevanjem inovativnih rešitev, na neprofitni osnovi. Potrebno je zagotoviti več sredstev za zdravstvo in nego na sploh. Nobene čarovnije ne pomagajo, zdravstvo in sociala potrebujeta več denarja, ampak hkrati mora država z ustreznimi spodbudami ustvarjati priložnosti tudi za alternativne oblike. Sistem je potrebno prilagoditi različnim potrebam in tudi različnim zmožnostim oskrbovancem. Nekateri potrebujejo celodnevno oskrbo, nekateri zgolj posamezne pomoči.

Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?
To delo je potrebno ovrednotiti, kot vsako drugo, in ga ustrezno stimulirati.