Volitve 2018 – SNS

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovor objavljamo nespremenjen.

Odgovor Slovenske nacionalne stranke

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta? Kako boste zagotovili zadostna finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo? Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam? Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto? Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih? Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela? Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve? Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo? Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?

Ena izmed prioritet SNS je tudi ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Zakon, ki bi urejal to področje še ni bil sprejet, tako da se praktično dolga leta ni delalo ničesar, da bi se stanje izboljšalo. Nemogoče je pričakovati, da se bo problem rešil čez noč. Vsekakor je pa potrebno delati na tem, da pokojnina ne sme biti nižja kot je cena osnovne oskrbe v domu za ostarele. Razliko do te vsote naj pokrije država. V tem mandatu vlada ni pripravila zakona, ki je potreben in bi urejal to področje. Še vedno je vse na bremenih občin.

V SNS podpiramo, da so ljudje čim dlje časa samostojni, takrat ko pa potrebujejo pomoč, jo pa morajo tudi dobiti in to v doglednem času. Menimo, da je bolje, dokler so starejši sposobni samostojnega življenja, podpirati gradnje medgeneracijskih naselij, kot pa da starejše ljudi odrivamo v neka geta. Prav je, da se družijo mladi in starejši, saj se lahko oboji naučijo česa novega. Potrebno je urediti bivanje tudi za tiste, ki pa so bolni in potrebujejo več pomoči. Tukaj je država tista, ki mora pomagati. Če bi država namenjala več denarja za oskrbo starejših in manj za migrante, bi se dalo več narediti.