Volitve 2018 – Levica

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovore objavljamo nespremenjene.

Odgovori stranke Levica

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta?
To je naša prioriteta, ker je treba vsem starejšim zagotoviti dostojno življenje, ne da bi dodatno obremenili njihove svojce, zlasti ženske. Vsak prebivalec ne glede na dohodek mora dobiti primerno pomoč, bodisi na domu bodisi v javnih domovih za starejše.

Kako boste zagotovili zadostna finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo?
Na dva načina. Za plačilo storitev bi uvedli solidarno javno dajatev. Sredstva za investicije v javne zavode pa bi zagotovili s premestitvijo iz vojaškega proračuna. Vlada namerava po nareku Nata za oborožitev novih bataljonskih skupin v osmih letih zapraviti 1,2 milijarde evrov. Ker Slovenija srednjeročno ni vojaško ogrožena, bi ta sredstva uporabili za modernizacijo zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanov.

Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam?
Pričakuje lahko, da ne bo ostal sam in zapuščen, ker bomo imeli dobro javno mrežo pomoči na domu oziroma dobro mrežo domov za starejše. Naš cilj je, da se cena za varovance in svojce ne bi povečala, povečali bi javna sredstva za zdravstveno oskrbo in nego. Le na ta način bi lahko zaposlili več osebja, ki je zdaj strašno preobremenjeno, ne da bi dodatno obremenili varovance.

Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto?
Ministrica za delo je v tem mandatu za investicije v domove zagotovila borih 4,8 milijona evrov, kar je približno toliko, kot naj bi stal 1 oklepnik boxer. Na podlagi ciljev Nata za Slovenijo jih namerava politični razred nabaviti kar 136. Tovrstno neproduktivno porabo bomo ustavili in sredstva uporabili tudi za povečanje števila mest v domovih

Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih?
Modernizacija domov je ena od naših glavnih zahtev, sredstva je treba zagotoviti iz proračuna. Glavni vir je predvidena 1,2-milijardna investicija v novi bataljonski skupini. Ker to ne bi povečalo obramben sposobnosti države, ampak le uporabnost Slovenske vojske za Nato, bi sredstva preusmerili v zdravstveni in socialnovarstveni sektor.

Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela?
ZZZS bi moral pokriti polno ceno zdravstvene nege. Sredstva za to bi zagotovili na dva načina: (1) dopolnilno zavarovanje bi nadomestili s solidarno javno dajatvijo; (2) uvedli bi plačilo prispevkov za zdravstvo na dohodke od kapitala.

Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve?
Podprli bomo vse oblike varstva starejših in drugih pomoči potrebnih, ki bodo javne. Vseskozi trdimo, da je sredstev za to dovolj, le prioritete so napačne. Lani je ministrstvo za delo za zaposlitev osebnih asistentov za invalide zagotovilo le 3,6 milijona evrov, medtem ko je sodelovanje Slovenske vojske na Natovi operaciji v Latviji stalo 4,6 milijona.

Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo?
Zdi se, da je največ težav v zapostavljenih pokrajinah, kjer se vedno več svojcev odloča, da svoje bližnje namestijo v domove na Hrvaškem. Ukrepali bomo na dva načina: (1) s pospešeno gradnjo javnih domov in mreže pomoči na domu na teh območjih; (2) s povišanjem najnižjih pokojnin in višjimi socialnimi prejemki, kajti največ revščine je ravno v zapostavljenih pokrajinah.

Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?
Zagotoviti jim je treba plačilo, primerljivo vsaj z minimalno plačo. Na splošno pa si bomo prizadevali, da potrebe po neformalnih oskrbovancih ne bo. Prav je, da svojci čim več časa preživijo z oskrbovanci (starejšimi, prebivalci s posebnimi potrebami). Na pa potrebe, da bi se morali ukvarjati izključno s tem oziroma da bi bila to rešitev za brezposelnost, ki je posledica slabega delovanja kapitalističnega gospodarstva.