Volitve 2018 – GAS

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovore objavljamo nespremenjene.

Odgovor GAS – Gospodarsko Aktivne Stranke

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta? Kako boste zagotovili zadostna finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo? Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam? Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto? Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih? Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela? Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve? Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo? Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?

Skupnosti socialnih zavodov Slovenije se zahvaljujemo za  aktivno prizadevanje za izboljšanje razmer v Republiki Sloveniji. V prilogi vam pošiljam program GAS-Gospodarsko Aktivne Stranke, kjer lahko najdete odgovor na nekatera vaša vprašanja.

Glede ostalih zadev, kjer program še ni v popolnosti definiran bomo stvari temeljito preučili in se odločili v skladu z našim sloganom Gospodarno Aktivno Složno.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije vidimo kot partnerja GAS- Gospodarsko Aktivne Stranke v aktivnih prizadevanjih za izboljšanje razmer na tem področju.

Hvala lepa že v naprej

Gospodarno Aktivno Složno!