Volitve 2018 – Dobra država

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je političnim strankam, ki se udeležujejo letošnjih državnozborskih volitev, poslala vprašanja o skrbi za starejše v Sloveniji. Odgovore objavljamo nespremenjene.

Odgovor stranke Dobra država

Kako boste uredili sistem dolgotrajne oskrbe? Je to sploh vaša prioriteta? Kako boste zagotovili zadostna finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo? Kaj lahko državljan pričakuje od novega sistema? Kaj mu bo kril sistem, kaj bo moral kriti sam? Kako boste zagotovili zadostno število mest v domovih za starejše – v naslednjih letih jih potrebujemo vsaj 500 na leto? Na kakšen način boste poskrbeli za posodobitev obstoječih 40 in več let starih javnih domov za starejše za primerno bivanje starejših in pomoči potrebnih? Kako boste uredili financiranje zdravstvene nege v javnih socialnih zavodih, saj od lanskega leta plačila s strani ZZZS-ja ne pokrijejo več niti stroškov dela? Kako boste rešili dolge čakalne vrste za nastanitev v domove starejših in na kakšen način boste uredili alternativne oblike, kot so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri, pomoč na domu in začasne namestitve? Kako boste zagotovili, da pomoči potrebni ne bodo v neenakopravnem položaju glede na to, kje bivajo? Kako boste rešili položaj neformalnih oskrbovalcev, ki za pomoči potrebne skrbijo v domačem okolju?

Spoštovani,

skrb za starejše je eden ključnih delov programa stranke Dobra država. Vpeta je v različne dele programa, medgeneracijske odnose, ki jih je potrebno postaviti v nov kontekst sodobne, starajoče slovenske družbe, pa omenjamo že v začetnem delu programa – v ideologiji stranke, kjer jasno izpostavimo, da je potrebno v Sloveniji starost prenehati obravnavati kot bolezen. Gre za obdobje življenja, ki ima svoje potrebe, zato je zadovoljevanje le-teh potrebno zagotoviti na sistemski ravni.

Naš odnos do oskrbe starejših smo predstavili tudi v poglavju programa o sociali, ki je dosegljiv na spletni strani www.dobradrzava/program-stranke#sociala (pripenjamo ga tudi v priponki v pdf obliki, najdete ga pod točko 15) in pa v posebnem programskem poglavju Glas starejših za Dobro državo, ki ga najdete v zaključku programa. V tem poglavju opredelimo tako naša stališča do ustreznega finančnega stanja, starejših, ustreznih pokojnin, zdravstvene oskrbe.

Za dodatna pojasnila smo na voljo.

Ekipa Dobre države