Svetovanje

Skupnost socialnih zavodov že 45 let spremlja in sooblikuje področje institucionalnega varstva starejših pa tudi širše področje zagotavljanja različnih oblik storitev za starejše. Tesno sodeluje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter drugimi vladnimi resorji, ki pomembno vplivajo na pogoje za izvajanje storitev za starejše.

Zaposleni na Skupnosti imajo bogate izkušnje, široka interdisciplinarna znanja in dobro poznajo celoten ustroj dejavnosti - od strateških usmeritev do operativnega izvajanja posameznih storitev. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da Skupnost razpolaga z najbolj izčrpno bazo podatkov o izvajanju storitev, zaposlenih in predvsem s pregledom potreb uporabnikov, gibanjem ciljne populacije ter strukturo njihovih zahtev.

Skupnost je zato odličen partner ob načrtovanju novih dejavnosti, oblikovanju ponudb za starejše in investicijah tako lokalne skupnosti kot zasebnih izvajalcev na področju storitev dolgotrajne oskrbe. Skupnost ima bogate izkušnje s sodelovanjem pri investicijskih elaboratih, študijah upravičenosti in razreševanju pravnih, organizacijskih in finančnih vprašanj na področju dejavnosti varstva starejših.